Prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare va începe în data de 4 martie 2018. Potrivit metodologiei, copiii care împlinesc vârsta de şase ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare. La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar. Copiii care împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

 

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar este următorul: 26 februarie – 9 martie 2019: organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitatea specifică clasei pregătitoare, a unei Zile a Porţilor Deschise, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate; 26 februarie – 9 martie: organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2019 – 2020, în învăţământul primar; 26 februarie – 20 martie: realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020, prevede această evaluare; 26 februarie – 22 martie: comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea; 25 martie: transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională a procesului verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ, către comisia judeţeană de înscriere a copiilor în învăţământul primar. Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar: 25 februarie: afişarea la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar; 4 – 22 martie: completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar: 25 martie: procesarea, de către Comisia Naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere; 26 – 27 martie: procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază; 28 martie: procesarea de către Comisia Naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie; 29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă. Cea de-a doua etapă de înscriere în învăţământul primar se va derula în perioada 1 – 19 aprilie 2019.