Începând cu 12 octombrie 2017, organizațiile care au implementat proiecte din fonduri europene sau din alte surse de finanțare nerambursabilă se pot înscrie la cea de-a doua ediție a Galei Fondurilor Structurale organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro.

Secțiunile Galei de anul acesta, opt la număr, au fost gândite în așa fel încât să reflecte cât mai bine structura ultimelor apeluri de proiecte din cadrul financiar 2007 – 2013 și să ofere șansa proiectelor nefinalizate în 2014 să se înscrie acum. Gala de anul acesta are și două secțiuni dedicate start-up-urilor și structurilor de economie socială create prin proiectele – umbrelă din cadrul apelurilor România Start Up și Economie Socială din 2014 – 2015, apeluri care au creat o mare efervescență la nivel național. Secțiunile Galei Fondurilor Structurale 2017 sunt: “Bucuroși de oaspeți”; Școala face omul OM”; “Infrastructura… pe catwalk”; “Schuman-ul european în Poiana lui Iocan”; “Prâslea cel voinic în Țara Finanțărilor”; “Cu impact INCLUS”; “Start-up deștept”; “Finanțatori la scară mică pentru impact la scară mare”.

Așadar, înscrierile sunt deschise atât organizațiilor care au implementat proiecte din fonduri nerambursabile europene și din surse alternative, cât și structurilor create și dezvoltate prin proiecte cu ajutorul finanțărilor acordate (spre exemplu structuri de economie socială sau start-up-uri). Termenul limită de transmitere a aplicațiilor este 15 noiembrie 2017. Completarea și transmiterea formularului de înscriere se fac online pe www.fonduri-structurale.ro/gala. Detalii privind secțiunile, conținutul aplicației și procesul de evaluare se găsesc la următorul link: http://www.fonduri-structurale.ro/gala-inscriere. Proiectele ce vor fi premiate vor fi decise în urma jurizării care se va face pe fiecare dintre cele opt secţiuni de către un juriu format din profesioniști în domeniul finanțărilor europene şi personalități cu competențe recunoscute în domeniile care fac obiectul secțiunilor. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor se vor face în decembrie 2017, la București, în cadrul Galei Fondurilor Structurale.