Inspectoratul Școlar Județean Călărași a publicat graficul de monitorizare și control al ISJ Călărași în semestrul al doilea din anul școlar 2019 – 2020. În intervalul 17 – 28 februarie va avea loc inspecție generală la Școala Gimnazială nr. 1 Belciugatele, de asemenea inspecția generală se va desfășura în perioada 4 – 15 mai la Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași. Sunt programate și inspecții de revenire (verificarea modului de realizare a obiectivelor stabilite în planurile de îmbunătățire a activității manageriale și de predare-învățare-evaluare) între 18 şi 22 mai la Școala Gimnazială nr. 1 Gălbinași și Școala Gimnazială nr. 1 Căscioarele.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași: „Inspecția școlară rămâne instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu informații din alte surse, asigură o imagine clară a stării învățământului la nivelul județului și suport pentru acțiunile viitoare de reglare. Prioritatea ISJ Călărași este realizarea unei educații de calitate și își propune să desfășoară o inspecție școlară eficientă, urmărindu-se ca suma acestora activități – monitorizare, îndrumare, control și evaluare sistemică și de proces – să contribuie la îmbunătățirea reală a calității actului instructiv – educativ, creșterea calității actului de predare – învățare – evaluare pentru obținerea la finalul anului școlar a unor rezultate îmbunătățite la examenele naționale și reducerea abandonului școlar la nivelul județului. Graficul unic de monitorizare și control al anului scolar 2019 – 2020, semestrul I a vizat menținerea unui echilibru între inspecțiile generale, cele tematice și cele de specialitate, urmând se continua și în semestrul al doilea. În stabilirea graficului de monitorizare și control pentru acest an școlar s-a ținut cont de necesitatea monitorizării cu precădere a unităților de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale precum și de ritmicitatea cu care trebuie să se desfășoare inspecția școlară generală”.