Încep inspecțiile generale în școlile din județul Călărași. În perioada 14-18 octombrie 2019 vor avea loc inspecții generale în următoarele școli din județul Călărași: Școala Gimnazială numărul 1 Căscioarele, Grădinița cu Program Prelungit Aricel Călărași. De asemenea, în perioada 11-15 Noiembrie, inspecție școlară generală se va desfășura și în cadrul Liceului Tehnologic numărul 1 Fundulea. Sunt programate și inspecții de Revenire (verificarea modului de realizare a obiectivelor stabilite în planurile de îmbunătățire a activității manageriale și de predare-învățare-evaluare) în perioada 4-8 noiembrie 2019 la Școala Gimnazială Iancu Rosetti din Roseți, iar în perioada 25-29 noiembrie la Școala Gimnazială Nicolae Petrescu din Crivăț. Potrivit ISJ Călărași: “Inspecția unităților de învățământ preuniversitar reprezintă o evaluare oficială a realizării scopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de învățământ așa cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare. Prioritatea Inspectoratului Școlar Județean Călărași este realizarea unei educații de calitate la standarde europene și își propune să desfășoare inspecție școlară eficientă urmărindu-se ca suma acestora activități: monitorizare, îndrumare, control și evaluare sistemică și de proces să contribuie la îmbunătățirea reală a calității actului instructiv educativ, creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare pentru obținerea la finalul anului școlar a unor rezultate îmbunătățite la examenele naționale și reducerea abandonului școlar la nivelul județului. În stabilirea graficului de monitorizare și control pentru acest an școlar s-a ținut cont de necesitatea monitorizării cu precădere a unităților de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale precum și de ritmicitatea cu care trebuie să se desfășoare inspecția școlară generală.“