Şase posturi sunt scoase la concurs la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, prin încadrare directă din sursă externă.  Înscrierile se fac on-line, la unitatea de poliție care a scos posturile la concurs, până la data de 28 decembrie 2020.

Sunt scoase la concurs prin încadrare directă, din sursă externă, în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, trei posturi de agenți, două posturi cu specializarea de medic veterinar și o funcție de ofițer de poliţie.

Înscrierile se fac on-line, până la data de 28 decembrie 2020. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Totodată, la data de 23 ianuarie 2021, se va organiza concurs pentru ocuparea a 17 funcții de ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor, a agenților de poliție.

Informațiile se regăsesc pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, respectiv la secțiunea „Carieră- Posturi scoase la concurs”.