În data de 2 februarie 2021, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” Călărași a publicat evaluarea activității din anul 2020.

Conform instituției, în anul 2020, personalul compartimentului MSUD a preluat un număr de 22.125 apeluri de urgenţă direcţionate către I.S.U. Călăraşi. Din cele 22.125 apeluri primite, 9983 s-au concretizat în existența reală a unor situații de urgență (45,12% din total, procent asemănător cu anul trecut), ceea ce reprezintă o medie de 27 intervenţii pe zi.

Din totalul intervențiilor, 6,8% au fost pentru stingerea incendiilor, alte 7,2 procente au fost incendii de vegetație. Au fost 193 de alte situații de urgență reprezentând 16 asanări de muniție neexplodată, 36 de inundații, 2 avarii grave la magistrale de transport gaze sau energie electrică, 44 manifestări de fenomene meteo periculoase.

Au fost înregistrate 5867 solicitări pentru asistență medicală de urgență, ceea ce înseamnă 71,1% din totalul intervențiilor. 1131 de acțiuni au fost de asistență persoane, dintre care 213 acțiuni de căutare și salvare, degajări persoane din explozii, în urma prăbușirii, rămase blocate sau alte cauze. La 2% din intervenții nu s-a acționat.

În urma acțiunilor la incendii au fost salvate 44 de persoane, 4016 animale mari, 10 animale mici și 36 de păsări. De asemenea, au fost monitorizate 6784 de transporturi de deșeuri periculoase, care însumează 86.293 de tone de astfel de deșeuri.

În cursul anului 2020, în conformitate cu Ordinul Prefectului privind activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost planificate a se desfăşura un număr de 20 exerciţii de înştiinţare/alarmare publică pe diverse teme şi scenarii, însă din cauza epidemiei de coronavirus la nivelul zonei de competenţă a inspectoratului, aceste exerciții au fost anulate.

La nivelul unității au fost actualizate bazele de date în ceea ce privește situația adăposturilor de protecție civilă: 25 de adăposturi de protecție civilă (12 operative şi 13 neoperative) cât şi situația punctelor de comandă de protecție civilă: 1 punct de comandă municipal operativ şi 1 punct de comandă judeţean neoperativ. În momentul actual punctul de comandă judeţean se află în construcţie într-un alt spaţiu.

În anul 2020 au fost verificate 4 din cele 25 de adăposturi şi au fost întocmite fişe pentru fiecare. În urma verificarii situaţiei fondului de adăpostire s-au constatate diverse deficienţe.

Au fost înregistrate 60 de cereri pentru avizarea planurilor urbanistice (PUZ şi PUG) comparativ cu 69 de solicitări în 2019, în scădere cu 13,04 %; 52  solicitări au fost soluţionate favorabil, 8 documentaţii fiind respinse în vederea completării şi remedierii deficienţelor. Au fost emise 3 avize de amplasare în parcelă, comparativ cu anul 2019 când  a fost emis 1 aviz de acest tip. Inspectorii compartimentului avizare/autorizare au mai participat în 16 comisii de recepţie la terminarea lucrărilor de construcții faţă de 11 participări în anul 2019, la 9 obiective admiţând recepţia.

Creditele pe care ISU le-a avut la dispoziție în 2020 au fost folosite în procent de 99,99%, după cum urmează: 55.881.300 de lei au fost cheltuieli cu personalul, 1.499.600 de lei au fost „cheltuieli materiale”, 70.329 de lei au fost trecute la rubrica „fonduri externe”, iar la capitolul asistență socială apar 283.172 de lei. Activele nefinanciare sunt în sumă de 47.929 de lei.

Gradul de acoperire cu echipament este de 67,51% pentru căștile de protecție cu vizor, 81,49% pentru costumele de protecție ale pompierilor, 87,10% pentru centuri de siguranță, 80,04% mănuși de protecție și 91,78% cizme scurte din piele cu branț metalic.

În ceea ce privește autovehiculele, acestea sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.

În ultimul an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost dotat cu o autospecială de descarcerare, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare, cu cârlig, un sistem de măsurare de la distanță a temperaturii corporale, un autovehicul Dacia Duster 4×4, un autovehicul Dacia Logan, 2 camere de izolare cu presiune negativă, un tunel de dezinfecție și un container suport logistic. Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 65 %.