În ultima săptămână a lunii ianuarie, ITM Călărași a efectuat o serie de controale prin care a verificat respectarea de către angajatori a măsurilor anti-covid, pentru a identifica și combate munca nedeclarată, pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă și pentru a elimina neconformitățile constatate. Controalele au vizat domeniile: comerț, confecții textile, tăierea și rindeluirea lemnului, lucrări de instalații electrice, agricultură, construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, activități de protecție și gardă, furnizarea de abur şi aer, alte activităţi de tipărire, exploatare forestieră și altele.

Inspectorii au depistat mai multe probleme în urma verificărilor, cum ar fi: neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă; necompensarea la încetare CIM; neacordarea repausului săptămânal; neevidențierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor pentru încetarea contractului individual de muncă şi a adeverinţelor de venit; planul de prevenire și protecţie revizuit și completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunostinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; afișele de la intrare şi din cele mai vizibile locuri din unitate, privind regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, sunt deteriorate; unitatea nu a prezentat verificarea ISCIR a echipamentului de muncă utilizat pentru manevrat marfa (liza), nu a prezentat autorizațiile ISCIR pentru personalul manevrant al echipamentului de muncă menţionat și totodată nu a prezentat instrucţiunile proprii SSM pentru utilizarea lizei; societatea nu avea amplasat un covor electroizolant în zona tabloului electric; grupurile sanitare nu erau dotate cu hârtie igienică, dezinfectanţi și serveţele din hârtie; în curtea depozitului nu sunt stabilite culoare speciale de acces în incinta depozitului şi de circulaţie pentru angajaţi în vederea  evitării aglomeraţiei la locurile  de muncă; tematica anuală pentru instruirea periodică a personalului nu a fost revizuită şi completată cu instrucţiuni proprii de ssm privind riscurile de infectare şi de răspândire a coronavirusului sars-cov-2; angajatorul nu a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi nu a actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru sănătatea angajaţilor; în depozitul de produse de uz fitosanitar există obiecte care nu au nicio legătură cu activităţile fitosanitare; la CT societatea nu a întocmit o instrucțiune/procedură clară de lucru privind periodicitatea de vizualizare efectuată de către operator la fiecare CT de bloc; la CT-urile vizitate, trusele sanitare existente nu erau complete și nici marcate/semnalizate corespunzător; zonele cu EM care nu mai sunt funcţionale de la CT nu erau marcate şi semnalizate cu toate dispozitivele; grătarele metalice existente peste canalul de evacuare apa de la CT  erau degradate și nu acopereau în totalitate toată suprafaţa; tematicile privind instruirea periodică 2021 nu cuprind documentele întocmite de angajator  privind prevenirea răspândirii coronavirusului SARAS-CoV-2 (ERAIP, PPP, IPSSM,); nu exista concordanţă între tematica privind instruirea periodică și materialele prelucrate lucrătorilor și consemnate în fişele de instruire individuală.

Inspectorii de la compartimentul relații de muncă au verificat în total 49 de angajatori, dintre care 6 au fost sancționați. Amenzile au fost în valoare de 1500 de lei. De asemenea, au fost dispuse 88 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de la compartimentul de securitate și sănătate în muncă au efectuat 20 de controale și au sancționat 15 angajatori. Inspectorii au aplicat și 32 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

ITM Călărași anunță că, în cursul trimestrelor I şi IV  2021, se va desfăşura „Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, având următoarele obiective: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere; creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă; eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.