Începând de astăzi şi până la finele lunii august, echipe de inspectori ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi desfăşoară controale oficiale în unităţile de alimentaţie publică, pizzeriile, cantinele, unităţile de catering, cofetăriile, patiseriile, laboratoarele de cofetărie şi patiserie, pensiunile turistice, unităţile de tip hipermarket şi supermarket şi magazinele alimentare de pe raza judeţului Călăraşi. Obiectivul acestor acţiuni este protejarea sănătăţii consumatorilor, în contextul unei afluenţe mari de turişti şi a creşterii rulajului de marfă pentru unităţile din industria alimentară din zonele de agrement şi localităţile de interes turistic, urmărindu-se identificarea şi retragerea de la comercializarea către consumatorul final a prodiselor alimentare care prezintă un risc pentru sănătatea publică. DSVSA Călăraşi reaminteşte faptul că în această perioadă a sezonului estival există riscul sporit al apariţiei cazurilor de toxiinfecţie alimentară, în caz că nu se respectă strict normele de igienă. Toţi operatorii economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice trebuie să respecte prevederile legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar pentru a preveni declanşarea unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi în sezonul cald, având obligaţia să respecte următoarele norme pe toată durata sezonului estival: să existe documentul de înregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008; să respecte condiţiile generale de igienă conform prevederilor Regulamentului CE nr. 852/2004, referitoare la construcţie şi dotare a obiectivului; să existe echipamente de protecţie sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală şi nonanimală, sau care prepară mâncarea, precum şi existenţa documentelordin care să rezulte starea de sănătate a acestora şi să asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la prepararea mâncărurilor, cât şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor.
Referitor la materiile prime, toţi operatorii economici cu activitate în domeniul alimentaţie publică trebuie: să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materiilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respecta programul de autocontrol prin afluirea de probe la DSVSA – Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru. Siguranţa Alimentelor Călăraşi; să păstreze materile prime, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc) în spaţii specifice, pentru a se preveni deprecierea lor; să ţină la zi evidenţele şi înregistrările privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, precum şi celălalte date pentru stabilirea trasabilităţii. Referitor la produsele finite, operatorii economici trebuie să respecte următoarele reguli: expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare şi depreciere a acestora; servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienţi corespunzători sau în recipienţi de unică folosinţă; alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului (pentru activitate de catering sau hrană rece pentru perioada organizării de drumeţii); separarea materiilor prime pentru prepararea ali8mentelor de mâncărurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, peşte şi ouă, iar alimentele să nu fie păstrate pentru mai mult de două ore la temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius, fiindcă riscul de alterare este ridicat. De asemenea, este interzisă comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală din spaţii neautorizate sanitar veterinar, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi recomandă ca operatorii economici să nu-şi asume acest risc. Mai mult decât atât, pentru nereguli care ar putea pune în pericol sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să apeleze DSVSA Călăraşi, la numărul de telefon: 0242/313.676 fiind asigurat serviciu permanenţă prin inspectorii de specialitate.