În săptămâna 16 – 20 noiembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Călărași a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: confecţii textile, construcţii, comerţ, brutării, exploatarea forestieră, fabricarea sticlei, operaţiuni de mecanică generală, fabricarea hârtiei, agricultură, confecţii metalice, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre și alte domenii de activitate.

Acțiunile de control ale instituției au avut ca scop identificarea și combaterea muncii nedeclarate, respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri și verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19.

În urma acțiunilor, inspectorii au depistat lucrători fără forme legale, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor și lipsa echipamentelor individuale de protecţia muncii.

Inspectorii din cadrul compartimentului relații de muncă au verificat 33 de angajatori, dintre care doi au fost sancționați. Au fost aplicate amenzi în valoare de 43.000 de lei, din care 40.000 pentru muncă nedeclarată. De asemenea, au fost dispuse 29 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii din cadrul compartimentului de securitate și sănătate în muncă au efectuat 31 de controale, sancționând 27 de angajatori. Au fost emise 55 de avertismente și au fost aplicate amenzi în valoare de 4.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate 56 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.