În perioada 3 – 7 februarie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, construcţii, transporturi, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, restaurante şi baruri, activităţi de contractare pe baze temporare a personalului, activităţi de protecţie şi gardă, activităţi de curăţenie.

Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 29 de angajatori, cinci au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23.000 de lei, din care 20.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 37 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat zece controale, nouă angajatori au fost sancţionaţi, au fost aplicate 17 avertismente. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 17 măsuri cu termene precise de rezolvare.