În perioada 10 – 14 februarie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, confecţii metalice, spălătorii şi curăţătorii textile, activităţi de pază şi protecţie, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, brutării, transporturi, recuperarea materialelor reciclabile, fabricarea produselor din carne, restaurante şi hoteluri, alte domenii de activitate.

Astfel, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 33 de angajatori, trei au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 300 de lei. Au fost dispuse 27 de măsuri cu termene precise de rezolvare. De asemenea, inspectorii din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă al ITM Călăraşi au efectuat 33 de controale, 31 de angajatori au fost sancţionaţi, au fost aplicate amenzi în valoare de 4.000 de lei şi 69 de avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 70 de măsuri cu termene precise de rezolvare.