În perioada 18 – 22 ianuarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, brutării, activităţi curierat, transporturi, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea mobilei, extracţia pietrişului şi nisipului, fabricarea produselor din carne, restaurante, fabricarea de motoare hidraulice, activităţi ale agenţiilor de publicitate, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit; trusa sanitară existentă nu era completă şi semnalizată corespunzător; societatea nu a afişat la intrare şi în hala de producţie în locuri vizibile regulile/măsurile stabilite cu privire la prevenirea infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2; căile de circulaţie din curtea exterioară nu sunt bine dimensionate şi nu erau menţinute în stare liberă; nu se respectă prevederile referitoare la efectuarea instruirii lucrătorilor în timpul programului de lucru; la plecarea în cursă nu se menţionează în foile de parcurs efectuarea controlului tehnic de către conducătorul auto; la nivelul societăţii nu s-a realizat testarea anuală a personalului societăţii, privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă; conducerea societăţii nu a dat decizii nominale care să constituie baza decizională a activităţii de prevenire şi protecţie din unitate; la nivelul societăţii nu este întocmită o listă de dotare a salariaţilor cu EIP, pentru ca angajatorul să decidă asupra echipamentului de protecţie, pe care propriii angajaţi trebuie să-l utilizeze; angajatorul nu a luat toate măsurile ca să se asigure în permanenţă la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi să monteze postere cu modul corect de spălare a mâinilor; tematica privind instruirea periodică 2021 nu cuprinde documentele întocmite de angajator pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 (ERAIP, PPP, IPSSM etc). Nu exista concordanţă între tematica şi instruirea periodică ianuarie 2021; unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului coronavirus, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de către salariaţi; planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare.
În urma controalelor efectuate, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă al ITM Călăraşi au verificat 27 de angajatori, patru au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 6.500 de lei. Au fost dispuse 39 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului SSM au efectuat 15 controale, 12 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 21 de măsuri cu termene precise de rezolvare.