În perioada 1 – 5 martie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: FNC-uri, activităţi de asistenţă medicală, comerţ, agricultură, construcţii, transporturi, baruri şi restaurante, producţie de băuturi răcoritoare neacoolice, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: netransmiterea datelor în Revisal în termenul legal; neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă/necompensarea în bani la încetarea contractului individual de muncă; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit; nu s-a întocmit evaluarea riscurilor pentru SSM cu privire la condiţiile de contaminare epidemiologică cu SARS-CoV- 2; la intrarea în sediul societăţii nu erau afişate regulile de conduită obligatorie pentru lucrători şi pentru toate persoanele care intră în unitate, cu privire la prevenirea înbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; nefinalizarea controlului medical; societatea a asigurat EIP conform normativului intern de acordare a acestuia, dar unele sortimente prezentau uzură; unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii coronavirusului, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de către salariaţi; nu a fost actualizat planul de prevenire şi protecţie având în vedere toţi factorii de risc identificaţi cu cel mai mare nivel de risc din societate; nu s-au respectat toate prevederile legislaţiei în vigoare privind instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (legislaţie privitoare la combaterea răspândirii coronavirusului); necomunicarea în termen a evenimentelor produse în cadrul unei societăţi;
Astfel, în urma controalelor, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 37 de angajatori, doi au fost sancţionaţi. Au fost dispuse 30 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
De asemenea, inspectorii de muncă ai Compartimentului SSM au efectuat 27 de controale, 26 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 7.000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 47 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
În continuare există în derulare: Campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul construcţiilor; acţiuni privind respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru exploatările forestiere; acţiuni de control pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.