Stadionul „Ion Comşa” din Călăraşi va avea instalaţie de degivrare. Consilierii judeţeni au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Instalaţie de degivrare suprafaţă teren joc stadion ‘Ion Comşa’ al municipiului Călăraşi”, faza – studiu de fezabilitate, în valoarea totală de 496.289,347 de lei la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 421.044,00 de lei la care se adaugă T.V.A..

Prin acest proiect se are în vedere asigurarea pe timp de iarnă a unor condiții optime pentru desfășurarea de activități sportive, posibilitatea organizării unor competiții oficiale de fotbal organizate de Liga Profesionistă  de Fotbal (Liga 1) şi Federaţia Română de Fotbal, a pregătirii echipelor sportive de performantă, precum și a unor manifestări culturale.

Prin această investiție, se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național: de creare a unei infrastructuri care să dezvolte sportul și să satisfacă cerințele de pregătire sportivă și de organizare a evenimentelor din acest sector.

În inițierea unui astfel de demers s-a ținut cont de numărul spațiilor special amenajate, destinate practicării sporturilor, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății, iar pe teritoriul României nu există suficiente complexe sportive care să corespundă pe timp de iarnă standardelor privind pregătirea sportivilor și organizarea de competiții organizate de Liga Profesionistă de Fotbal (Liga 1) și Federaţia Română de Fotbal ceea ce îi obligă pe sportivii români să evolueze în competițiile oficiale la un nivel de competitivitate redus.

De asemenea, lipsa infrastructurii de acest nivel împiedică, din motive logistice, participarea echipelor sportive la competiții organizate de Liga Profesionistă de Fotbal (Liga 1) şi Federaţia Română de Fotbal întrucât acestea au nevoie, în pregătire, de respectarea unor standarde de calitate.

Stadionul va avea instalație de degivrare pe suprafața de joc, instalație necesară funcționării conform legislației în vigoare. Terenul are suprafaţa de 24.280 de metri pătraţi. Durata estimată a execuției lucrărilor este de 45 de zile.

Obiectivul general al investiţiei îl constituie asigurarea pe timp de iarnă a unor condiții optime pentru desfășurarea de activități sportive, posibilitatea organizării unor competiții oficiale de fotbal organizate de Liga Profesionistă  de Fotbal (Liga 1) şi Federaţia Română de Fotbal a pregătirii echipelor sportive de performantă, precum și a unor manifestări culturale.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 496.289,347 de lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 421.044,00 de lei, la care se adaugă T.V.A..