În luna septembrie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma, care, la data faptelor, aveau funcțiile înalte în administraţia locală. Conform datelor furnizate de DNA, în sarcina acestora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Instanţa judecătorească a emis ieri, 1 martie, o  hotărâre intermediară în care precizează că a constatat neregularitatea rechizitoriului şi solicită procurorilor să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor

 

În Hotărârea Preliminară se specifică: “În baza art. 345 alin. 2 Cod de procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului din data de 16.09.2016, emis în dosarul nr. 216/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, sub aspectul imposibilităţii stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii în dosarul penal nr. 1309/116/2016/a1 al Tribunalului Călăraşi. Constată că actul de sesizare nu este apt să investească instanţa de judecată din perspectiva modului de descriere a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată inculpaţilor Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma. Dispune ca procurorul să precizeze detaliat, explicit şi distinct, pentru variantele normative prevăzute de art. 132 din legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 al. 1 c.pen. şi la art. 309 c.pen. şi în succesiunea lor în perioada 2007 – 2014, dar şi pentru variantele normative prev. de art. 16 al. 3 c.pen., cu referire la art. 15 c.pen., faptele ce se circumscriu în concret fiecăruia dintre inculpaţi şi cu indicarea modalităţii de producere a vătămării produse şi a legăturii de cauzalitate, privite din perspectiva neprecizării formei de vinovăţie a fiecăruia dintre aceştia. Dispune ca procurorul să precizeze toate elementele necesare configurării neechivoce a folosului necuvenit, din perspectiva legăturii de cauzalitate dintre acesta şi acţiunea ce constituie latura subiectivă a infracţiunilor prezumtiv comise de către inculpaţii Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma. Dispune ca procurorul să precizeze, în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii Tudor Lucian, Marcu Niculae, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor şi Chirică Constantin, toate elementele necesare configurării neechivoce a modului în care aceştia au condus la adoptarea HCL 1604/13.07.2007 şi a corespondenţei acestei acţiuni cu încadrarea juridică a infracţiunilor prezumtiv comise de către aceştia, privite din perspectiva neprecizării formei de vinovăţie a fiecăruia dintre aceştia. Dispune comunicarea prezentei încheieri motivate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei, în vederea remedierii neregularităţii constatate în actul de sesizare, procurorul urmând ca, în termenul prevăzut de art. 345 al. 3 C.p.p., să comunice judecătorului de cameră preliminară şi dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma ori dacă solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.pr.pen.  Hotărârea  intermediară a fost pronunţată în camera de consiliu în data de 1 martie 2017.

Lotul Fundulea trimis în judecată pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave

În data de 21 septembrie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților care, la data faptelor, aveau funcțiile arătate, după cum urmează: ȘERBAN JENEL, prefect al județului Călărași (președinte comisie), COMAN CORNEL, subprefect al județului Călărași, JARUL EUGENIU, șef al Administrației Domeniilor Statului – sucursala Călărași, IFRIM ELENA, șef serviciu – Instituția Prefectului Județului Călărași, NĂBÎRGEAC ION, director la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, DOBRE AURELIAN, director executiv în Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași, TUDONE DUMITRU, secretar general, Consiliul Județean Călărași, CORA GHEORGHE, reprezentant Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ENESCHI TOMA, reprezentant al Direcției Silvice Călărași (l-a substituit pe director), toți în calitate de președinte, respectiv membri ai Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași și TUDOR LUCIANMARCU NICULAECULEA DUMITRUGIUREA CONSTANTINMANEA VICTORCHIRICĂ CONSTANTIN și DOROBANȚU DOREL, primari ai localităților Gurbănești, Sărulești, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupșanu, Tămădău, Fundulea și președinți ai Comisiilor locale de fond funciar și STAN AUREL, în calitate de reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Inculpatul Dorobanțu Dorel, primar al orașului Fundulea, a încheiat, la data de 12 iulie 2007 împreună cu inculpatul Stan Aurel (reprezentant O.C.P.I. Călărași) un proces-verbal de delimitare a unei suprafețe de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea (I.N.C.D.A. Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbănești, Sărulești, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupșanu. Pentru aceasta, inculpații au invocat prevederi din legislația privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, fără a dispune de documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafețe.
Aceste prevederi, însă, nu erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de cercetare agricolă. În data de 13 iulie 2007, membrii Comisiei județene de fond funciar Călărași, compusă din inculpații Șerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Cora Gheorghe și Eneschi Toma, au aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al orașului Fundulea.
Acest lucru s-a realizat cu încălcarea competențelor prevăzute de lege și fără a verifica și clarifica situația juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activității de cercetare, cu atât mai mult, cu cât, la data respectivă, nu exista o justificare a delimitării suprafeței de teren respective.
În aceeași perioada de referință (anul 2007) și în același context, inculpații Tudor Lucian, Marcu Niculae, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor și Chirică Constantin, în calitate de primari ai comunelor anterior menționate, au întocmit propuneri către Comisia județeană de fond funciar Călărași, pentru solicitarea unor suprafețe de teren, în condițiile în care localitățile respective aveau teren în rezervă. În aceste condiții, propunerile formulate către Comisia județeană de fond funciar Călărași nu erau îndreptățite.
Prin acest demers, s-a produs o pagubă în dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012 euro, concomitent cu prejudicierea I.N.C.D.A. Fundulea cu suma de 8.632.940 lei, reprezentând lipsa de folosință a terenului.
În această modalitate au fost obținute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafețele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptățite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând plata sumei reprezentând contravaloarea bunurilor imobile și acordarea despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsit statul român, iar I.N.C.D.A. Fundulea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.632.940 lei constând în lipsa de folosință a terenului.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra conturilor bancare și a bunurilor imobile deținute în proprietate de cei 17 inculpați până la concurența sumei de totale de 25.468.621 lei (compusă din suma de 16.835.681 lei – valoarea de piață a terenului și suma de 8.632.940 lei – lipsa de folosință a acestuia).
Față de numiții Clăbescu Doru Eduard, Pșanu Stelian, Marinescu Badea, Titu Ana și Buruiană Costel care au avut calitatea de suspecți în cauză, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.