În cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, ce se desfăşoară în perioada 14 iunie – 31 august 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat o întâlnire cu angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile industriei textile şi comerţului. Evenimentul a avut loc în data de 2 august 2017, la sediul ITM Călăraşi.
În cadrul întrunirii au fost prezentate următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora. De asemenea, au fost dezbătute prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi propunerile de modificare a Codului Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă, timp de muncă şi de odihnă.