În data de 31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat o întâlnire cu reprezentanţii angajatorilor din diverse domenii de activitate (comerţ, confecţii, transporturi).

Întâlnirea a avut loc în cadrul campaniei de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată care se desfăşoară din data de  4 decembrie 2017, până pe 31 martie 2018.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi dezbătute următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; dispoziţiile legale referitoare la contractul individual de muncă cu timp parţial, coroborate cu prevederile referitoare la obligaţia angajatorului de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat; clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă.