În data de 17 august 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat o întrunire cu persoane fizice, proprietari de animale de pe raza administrativă a comunei Nicolae Bălcescu.

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; reglementări cu privire la exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora. De asemenea, au fost dezbătute modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2017 la Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) şi prevederile Ordonanţei nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Această întâlnire s-a desfăşurat cu prilejul campaniei de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, ce se va încheia la data de 31 august 2017.