Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat ieri, 29 aprilie, un nou seminar online de informare a potențialilor beneficiari din mediul privat, cu privire la oportunitățile de finanțare pe care aceștia le au în prezent prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio).  Astfel, întâlnirea de lucru a avut ca tematică. Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”.

Realizată prin intermediul aplicației ZOOM, sesiunea de informare a debutat cu prezentarea situației proiectelor depuse până în prezent în Sud Muntenia. În acest context, Daniela Camelia Traian, directorul adjunct al Direcției Dezvoltare și Comunicare din cadrul ADR, subliniind rolul pe care Regio îl are în creșterea competitivității economice la nivel local și regional, a precizat că „această statistică a proiectelor înregistrate la nivelul regiunii noastre evidențiază interesul manifestat de mediul privat pentru accesarea finanțării nerambursabile, datorită numărului impresionant de proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 2, și anume 655. Din acestea, pentru 440 au fost semnate contractele de finanțare, 301 pentru Prioritatea de investiții 2.1, respectiv 139 pentru Prioritatea de investiții 2.2. Toate proiectele contractate au solicitat fonduri nerambursabile de peste 660 de milioane de lei, aducând astfel plus valoare comunității prin beneficiile realizate”.

De asemenea, a fost prezentată arhitectura instituțională privind finanțarea nerambursabilă din viitorul exercițiu financiar, punctându-se elementele de interes pentru mediul privat, precum și activitatea desfășurată de Agenția pentru Dezvoltare Regională în vederea pregătirii viitoarei perioade de finanțare, respectiv actualizarea documentelor strategice și, nu în ultimul rând, realizarea portofoliului de idei de proiecte ce ar putea primi finanțare.

Referitor la tematica evenimentului, participanții au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate a solicitanților și a proiectelor, la condițiile de accesare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectelor, fie că este vorba de ajutorul de stat regional, fie de ajutorul de minimis. Totodată, au fost prezentate actele normative emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în vederea reglementării procesului de evaluare, selecție și contractare în contextul generat de starea de urgență decretată, precum și clauzele specifice de finanțare a proiectelor al căror scop este îmbunătățirea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Pentru acest apel competitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget de 38,67 milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum un milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului (martie 2020). Aplicațiile vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS, în perioada 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie 2020, ora 12:00. Pot beneficia de finanțare nerambursabilă societățile care, conform Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, respectiv contractării.

ADR Sud Muntenia promovează oportunitățile de finanțare prin Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.