Pompierii militari au susţinut în zilele de 18 şi 19 octombrie convocări cu reprezentanţii operatorilor economici, unităţilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor publice, deţinătoare de construcţii care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu la acest moment.

 

Întâlnirile s-au desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi pe parcursul a două ore, în intervalul orar 10:00 – 12:00. Au participat la întâlniri 30 de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor publice, deţinătoare de construcţii, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, la această dată.

Din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi au fost prezenţi: inspectorul şef, locotenent colonel Adrian Iulian Păduraru; prim adjunctul inspectorului şef, maior Iulian Cîmpeanu; şeful Inspecţiei de Prevenire, colonel Valentin Bucur, şi şeful Compartimentului Avizare/Autorizare, colonel Adrian Neagu.

S-au abordat următoarele subiecte: cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu; Prezentarea modului de obţinere a avizului de securitate la incendiu; obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate; obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiarilor/investitorilor.

Separat de subiectele abordate, reprezentanţii ISU Călăraşi au adus la cunoştinţa celor prezenţi şi faptul că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi nu colaborează, nu susţine şi nu promovează persoane care au lucrat în cadrul inspectoratului sau societăţi aparţinând acestora, care întocmesc documentaţii în numele proiectanţilor sau participă la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare.