Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi informează toţi crescătorii de suine, asupra normelor privind dimensionarea exploataţiilor de suine, stabilite prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 538/4 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 902 din 8 noiembrie 2019.

Prin acest ordin sunt stabilite dimensiunile exploatațiilor de suine în România, cât şi respectarea condiţiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) nr. 20/2018, şi respectarea condiţiilor de identificare şi înregistrare a suinelor (identificarea obligatorie prin crotaliere şi înregistrarea suinelor în BND) prevăzute de Ordinul ANSVSA nr. 40/2010, cu mai multe modificări.

Exploatațiile de subzistență vor avea un maxim de cinci capete suine.

Într-o gospodărie individuală nu pot fi deţinuţi decât cel mult cinci porci, indiferent de vârsta acestora sau de greutatea lor ( nu se face distincție între porci și purcei). Peste acest prag, crescătorii sunt obligați să se înregistreze la Registrul Comerțului.

Exploataţiile între 6 și 65 de capete de suine, exploataţie de tip A, vor avea activitatea declarată la Registrul Comerţului şi înregistrată sanitar veterinar.

Exploataţiile medii între 66 și 130 capete suine, exploataţie comercială de suine, vor avea activitatea declarată la Registrul Comerţului şi autorizată sanitar veterinar,

Exploataţiile mai mari cu peste 130 de capete suine, exploataţie comercială de suine, vor avea activitatea declarată la Registrul Comerţului şi autorizată sanitar veterinar.