foto: revista cariere

Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019, școlarizarea elevilor în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2020-2021. Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.

Pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul județului Călărași, au fost disponibile 868 de locuri. În prima sesiune au fost admiși 229 de elevi. Formarea elevilor este susţinută financiar prin bursa profesională, care se acordă în cuantum de 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris în învăţământul profesional, respectiv minimum 400 lei lunar, dacă elevul este înscris în învăţământul dual.

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Operatorii economici sunt invitaţi din nou să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional. Calendarul complet al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021 se poate regăsi pe www.alegetidrumul.ro.

Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi se transmite până la data de 22 noiembrie 2019 la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de mail registratura.cndipt@gmail.com. Solicitarea pentru învăţământul profesional se completează şi se transmite până la data de 22 noiembrie 2019 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene/ al Municipiului Bucureşti.

Reaminitim că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului dual şi astfel, operatorii economici se pot implica mai mult în formarea profesională a elevilor, începând cu selecţia acestora, furnizarea de stagii de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, dar şi CDL (Curriculum în Dezvoltare Locală), construit de către operatori în parteneriat cu unităţile de învăţământ partenere, ajungând la o implicare directă în evaluarea curentă şi finală a elevilor.