În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, toate departamentele administrative ale administraţiei publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului clădirile încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior care au suprafețe de peste 250 de metri pătraţi, întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea, realitatea şi exactitatea datelor și îl pun la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet.

Luând în considerare ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3466 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică și ordinul nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 de metri pătraţi şi 500 de metri pătraţi, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului a fost realizat formularul pentru actualizarea inventarului clădirilor încălzite și/sau răcite cu suprafețe totale utile de peste 250 de metri pătraţi deținute și ocupate de administrația publică centrală, la nivelul anului 2020.