În data de 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 – 2021.

Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările Spaţiului Economic European şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Programul își propune să ajute la consolidarea relaţiilor bilaterale între România şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităţilor, a producerii de rezultate comune, a cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași a candidat în 2018 și a câștigat o finanțare de 10.010 euro, în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, cu scopul de a asigura formarea a patru experți din ISJ Călărași care să reprezinte primii agenți ai schimbării la nivelul învățământului călărășean.

După participarea la un curs de formare la Oslo, echipa de patru inspectoare reprezentante ale Inspectoratului Școlar Județean Călărași a realizat un program și un calendar de diseminare și de pilotare adaptând cele învățate la specificul și condițiile din școlile județului nostru.

„Acum, la finalul perioadei de proiect putem raporta următorul bilanț: instruirea a 21 de inspectori școlari prin atelierul-dezbatere cu tema: ‘Profesorul – agent al schimbării’, pilotarea ideilor proiectului în patru școli din localitățile Borcea, Roseți, Dâlga Gară, Budești prin activități de design curricular și proiectare a unor unități de învățare la care au participat 25 de cadre didactice, de diseminare a proiectului în rândul a 60 de profesori/directori, o sută de elevi și aproximativ a 50 de părinți, de realizare a unor lecții model în cadrul cercurilor pedagogice cu invitarea unor profesori inovatori care au prezentat modele de lecții digitale și , ca un corolar al tuturor activităților, editarea unei broșuri intitulate ‘Profesorul – agent al schimbării’. Desigur, proiectul nostru nu se va finaliza odată cu terminarea perioadei de finanțare, echipa Inspectoratului Școlar Călărași fiind angrenată în procesul naţional de modernizare a învățământului”, a declarat echipa de proiect.