Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi organizează selecţie a cadrelor didactice pentru formarea Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, seria a 13-a. În judeţul nostru sunt disponibile 25 de locuri pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Completarea formularului de selecţie online se va face în perioada 31 mai – 5 iunie 2018, la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/.

Depunerea portofoliilor la secretariatul ISJ Călăraşi a candidaţilor declaraţi admişi în etapa de înscriere online se va face în intervalul 6 – 12 iunie 2018, după următorul program: luni – joi, între orele 09:00 – 16:00; vineri, între orele 09:00 – 14:00. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, se va realiza atât la avizier, cât şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro, în data de 22 iunie 2018.

Potrivit calendarului concursului, în perioada 25 – 29 iunie se vor depune contestaţiile la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). În intervalul 25 iunie – 3 iulie, se vor soluţiona contestaţiile. În data de 4 iulie 2018, MEN va transmite la ISJ Călăraşi rezultatele contestaţiilor. Între 5 şi 6 iulie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va întocmi lista care va cuprinde candidaţii promovaţi şi o va înainta Ministerului Educaţiei Naţionale. Pe 16 iulie se va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în managementul educaţional.