Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a scos la concurs 26 de posturi de directori de unităţi de învăţământ din judeţ şi 21 de posturi de directori adjuncţi.
Dosarele candidaţilor, întocmite conform prevederilor din Metodologia de concurs, se vor depune în format letric la Secretariatul ISJ Călărași, în perioada 19 iunie – 6 iulie. Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017, la sediul centrului special de concurs, organizat în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași. Probele de interviu şi evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfăşura între 19 şi 21 iulie 2017 în locaţiile stabilite de inspectoratul şcolar. Metodologia de concurs, bibliografia – cadru pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director adjunct, lista funcţiilor vacante şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
Sunt scoase la concurs funcţiile de directori la următoarele instituţii de învăţământ din judeţ: Grădinița cu Program Prelungit “Brotăcel” Modelu; Grădinița cu Program Prelungit “Aricel” Călărași; Grădinița cu Program Prelungit “Step by Step” Călărași; Grădiniţa cu Program Normal “Elisabeta Rosetti” Roseți; Școala Gimnazială “Dragoș Marin” Ștefan cel Mare; Şcoala Gimnazială nr. 2 Borcea; Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Călărași; Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Călărași; Şcoala Gimnaziala nr. 1 Cuza Vodă; Școala Gimnazială “Florența Albu” Vâlcelele; Școala Gimnazială “Gheorghe Vâlsan” Independența; Şcoala Gimnazială nr. 1 Vlad Țepeș; Școala Gimnazială nr. 1 Sărulești; Școala Gimnazială nr. 1 Gurbănești; Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet; Școala Gimnazială nr. 1 Chiselet; Școala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Șoldanu; Școala Gimnazială nr. 1 Dâlga; Școala Gimnazială nr. 1 Valea Roșie; Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogi; Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu; Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu; Liceul “Danubius” Călărași; Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea; Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași; Școala Postliceală Sanitară “Pompei Samarian” Călărași. Cât despre directorii adjuncţi, sunt vacante funcţiile la: Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu; Liceul “Danubius” Călărași; Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea; Liceul Tehnologic “Ion Ghica” Olteniţa; Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina; Liceul Tehnologic “Constantin George Călinescu” Grădiştea; Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” Olteniţa; Școala Gimnazială nr. 1 Perișoru; Școala Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt; Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu Gară; Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani; Școala Gimnazială “Mircea Nedelciu” Fundulea; Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseți; Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni; Școala Gimnazială “Carol I” Călăraşi; Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești; Școala Gimnazială nr. 2 Stancea (Spanţov); Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Ulmeni; Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Vasilați; Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0242/315.949, de luni până vineri, între orele 8:00 şi 16:00.