În perioada aprilie – noiembrie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a desfăşurat „Acţiunea de control privind verificarea modului în care se respectă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase”.

Grupul ţintă al acestei acţiuni au fost angajatorii care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de mărfuri periculoase.

În cadrul acţiunii, inspectorii din cadrul ITM Călăraşi au urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost controlaţi 14 agenţi economici. De asemenea, au fost constatate 21 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, fiind aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale.

Dintre măsurile dispuse sunt menţionate: completarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii cu prevederile ADR şi cu informaţii din fişele cu date de securitate a substanţelor periculoase transportate; instruirea corespunzătoare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase; completarea fişelor de identificare a riscurilor profesionale; întocmirea de teste de verificare a cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase şi verificarea acestora privind modul de însuşire a prevederilor ADR şi a fişelor cu date de securitate.