ITM Călărași a finalizat acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de SSM la transportatorii rutieri

Pe parcursul anului 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al județului Călăraşi a desfăşurat acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă (SSM) la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier de mărfuri, iar obiectivul prioritar al acțiunii este de a conștientiza angajatorii implicați, asupra necesității în a lua în considerare specificul activităţilor de încărcare/descărcare mărfuri și de a: coopera în vederea implementării prevederilor privind securitatea şi sănătatea în munca; coordona acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale; se informa reciproc despre riscurile profesionale; informa lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

Motivarea acţiunii

Transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de evenimente urmate de vătămarea lucrătorilor. Acesta este situat imediat după cel de construcții, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă. O pondere mare, privind numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează în condițiile în care vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul angajatorului beneficiar al transportului.

Prevenirea acestor accidente este o problemă care necesită o atenție deosebită având în vedere numărul de vehicule și cantitatea de marfă transportată în fiecare an.

O mai bună coordonare a activității de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni acest tip de accidente, atât pentru angajatori, cât și pentru personalul societăților de transport.

În urma controalelor au fost sancţionaţi 36 de angajatori, iar pentru remedierea deficienţelor au fost dispuse 66 de măsuri cu termene precise de rezolvare şi o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 de lei.