Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Călărași atrage atenția autorităților și instituțiilor publice în ceea ce privește transparența veniturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice. Conform Legii nr. 153/2017, art. 33, al. 1, acestea trebuie să publice și să mențină publicată la sediul propriu și pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcțiilor publice ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Autoritățile sunt obligate să facă acest lucru în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an.

Lista trebuie să conțină următoarele informații: a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; c) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; d) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; e) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Inspectoratele Teritoriale de Muncă au competenţa de a constata şi sancţiona nerespectarea acestor prevederi care atrag răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.