În cadrul campaniei „Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat!”, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, sub autoritatea Inspecţiei Muncii şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a început distribuirea materialelor informative privind munca sezonieră în Germania.
Scopul acestui demers este ca cetăţenii care decid să plece să muncească sezonier în Germania să cunoască ce drepturi au şi să ştie cui să se adreseze dacă întâmpină probleme, pentru a evita, în acest fel, situaţiile de abuz asupra lucrătorilor români.
Informaţii detaliate privind munca sezonieră în Germania se regăsesc pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, şi pot fi accesate la următorul link: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6218-2021-lucrator-sezonier-de şi pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi: www.itmcalarasi.ro.