În fiecare an, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) lansează câte o temă pentru a sărbători pe 28 aprilie Ziua Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Tema pentru anul 2018 este „Îmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători”.

 

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi, în acest an, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (28 aprilie) şi Ziua Mondială împotriva Muncii Copiilor (12 iunie) sunt celebrate printr-o campanie comună, cu titlul „Generaţia Securitate şi Sănătate” („Generation Health 6t Safety”). Scopul campaniei îl constituie promovarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor tineri şi pentru oprirea muncii copiilor. Campania vizează accelerarea acţiunilor pentru atingerea ţintelor Obiectivului nr. 8 de Dezvoltare Durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite „Promovarea creşterii economice durabile pentru toţi, a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă decente”, şi anume 8.8 – „Medii de lucru sigure pentru toţi lucrătorii până în 2030” şi 8.7 – „Încetarea tuturor formelor de muncă a copiilor până în 2025”.

Realizarea acestor obiective în beneficiul următoarei generaţii de lucrători necesită o abordare concertată şi integrată, care să includă promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi acţiuni pentru eliminarea muncii copiilor.

Conform statisticilor OIM, la nivel mondial există circa 541 de milioane de tineri lucrători (15 – 24 de ani), care reprezintă mai mult de 15% din forţa de muncă mondială. Aceste cifre includ şi 37 de milioane de copii implicaţi în munci periculoase. În Uniunea Europeană, lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecinţe grave asupra sănătăţii decât lucrătorii adulţi cu vârsta peste 25 de ani.

În urma analizei factorilor care pot creşte vulnerabilitatea tinerilor faţă de riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, constatăm că cei mai importanţi factori sunt stadiul lor de dezvoltare fizică şi psihică, lipsa experienţei de muncă şi lipsa de instruire, conştientizarea limitată a pericolelor legate de locul de muncă şi lipsa puterii de negociere, fapt ce determină tinerii lucrători să accepte sarcini periculoase sau condiţii de muncă proaste. 28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi organizează simultan campanii în întreaga lume”, se arată într-o informare a ITM Călăraşi.