În urma modificărilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată prin Legea nr. 232/2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi aduce la cunoştinţa persoanelor interesate mai multe informaţii.

 Intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate

Conform prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de plasare forţă de muncă în străinătate, o poate desfăşura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică. Acesta are în principal următoarele obligaţii: să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul; să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă; să încheie cu solicitanţii locurilor de muncă contracte de mediere; să efectueze activităţile de mediere şi plasare în mod gratuit.

Contractul de mediere este unul de natură civilă, care se încheie de către agent cu cetăţeanul român. Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/ţara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit. Începând cu data de 5 martie 2018, agentul de plasare nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Contractul de muncă

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

 Cauţi un loc de muncă în străinătate

Atunci când cauţi un loc de muncă în străinătate, ţine cont de următoarele: verifică dacă agenţiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă; verifică cu atenţie oferta locului de muncă; verifică adresa şi existenţa angajatorului străin  pentru care ai optat; citeşte cu atenţie clauzele contractului de mediere; nu accepta cu uşurinţă ofertele de muncă prin intermediul anunţurilor on-line; poţi solicita un loc de muncă în străinătate şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin reţeaua Eures.

 Atenţionare

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere. Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanţii, întocmire  „curriculum vitae”, traducere documente, procesare acte sau consultanţă. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în ţara de destinaţie. Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competenţa instituţiilor statului respectiv.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi solicita sprijinul Ambasadei României din ţara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteţi urma. Toate aceste informaţii se regăsesc şi pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi (www.itmcalarasi.ro) sub denumirea „Avertisment privind munca în străinătate”.