Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călărași continuă activitatea de recrutare a absolvenţilor de liceu pentru admiterea la instituțiile militare de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, sesiunea ianuarie 2020.

 

Pentru anul de învăţământ 2019 – 2020, Jandarmeria Română recrutează tineri pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: şase locuri, alocate Jandarmeriei Române, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,

pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de

licenţă „Drept”; 70 de locuri alocate la Facultatea de Jandarmi, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de

licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care două locuri pentru romi, două locuri pentru maghiari şi două locuri pentru alte minorităţi), astfel: 65 de locuri alocate Jandarmeriei Române; cinci locuri alocate Serviciului de Informații Externe; şapte locuri alocate Jandarmeriei Române, la Facultatea de Poliție, pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”; Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”

Drăgăşani: sesiunea de admitere ianuarie 2020: 190 de locuri alocate Jandarmeriei Române (din care trei locuri pentru romi şi două locuri pentru alte minorităţi), astfel:

150 de locuri alocate Jandarmeriei Române, cinci locuri alocate Inspectoratului General de Aviație, 35 de locuri alocate Serviciului de Informații Externe; Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni: sesiunea de admitere ianuarie 2020: 170 de locuri alocate Jandarmeriei Române (din care trei locuri pentru romi şi două locuri

pentru alte minorităţi), astfel: 150 de locuri alocate Jandarmeriei Române, cinci locuri alocate Inspectoratului General de Aviație; 15 locuri alocate Serviciului de Informații Externe.

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care formează personal pentru nevoile MAI, pentru care Jandarmeria Română recrutează absolvenţi, după cum urmează: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Sibiu: 17 locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne conform specialităţilor, astfel: un loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Artilerie şi rachete, două  locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Geniu, două locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Apărare CBRN, două locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Auto, trei locuri – Inginerie şi management – Comunicaţii şi informatică, două locuri – Contabilitate – Finanţe-contabilitate, cinci locuri – Ştiinţe administrative – Logistică; Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti: şase locuri – Ştiinţe

militare, informaţii şi ordine publică – Logistică; Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti: 36 de locuri

alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:

un loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, două locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate,

un loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviaţie, trei locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, două locuri – Construcţii şi fortificaţii, un loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodeziei, patru locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, un loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, şapte locuri – Materiale energetice şi apărare CBRN, un loc – Echipamente şi instalaţii de aviaţie, un loc – Blindate, autovehicule şi tractoare, 12 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule; Institutul Medico-Militar Bucureşti: 16 locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne, specialitatea „Medicină

generală” (zece Bucureşti, şase Târgu Mureş); Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov: 16 locuri alocate

MAI (15 locuri – Inspectoratul General de Aviație, un loc – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră):

zecelocuri – Științe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi, cinci locuri – Științe militare, informaţii şi ordine publică – Control trafic aerian, un loc – Științe militare, informaţii şi ordine publică (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră) – Radiolocaţie; Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de

Inginerie Marină – zece locuri alocate MAI, patru locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, cinci locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală, un loc – Inginerie electrică – Electromecanică; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Piteşti: 46 de locuri conform specialităţilor, astfel: opt locuri – Tehnică de comunicaţii; opt locuri – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică, zece locuri – Operare şi mentenanţă echipamente informatice,

zece locuri – Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică, zece locuri – Operare şi mentenanţă echipamente comunicaţii; în cazul autorizării Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu, potrivit Ordinului M. nr. 227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiştrilor militari în domeniul comunicaţiilor şi informaticii se transferă integral acestei unităţi de învăţământ; Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene

„Traian Vuia” Boboc, judeţul Buzău: 21 de locuri alocate MAI (18 locuri Aviaţie şi trei locuri Radiolocaţie) conform specialităţilor, astfel: zece locuri – Aeronave şi motoare de aviaţie; un loc – Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare, cinci locuri – Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie, două locuri – Radioelectronică de bord de aviaţie, trei locuri – Radiolocaţie; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 62 de locuri conform specialităţilor, astfel: două locuri – Artilerie navală şi antiaeriană, 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală, 14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare, 18 locuri – Motoare şi maşini navale, 11 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

Cererile se depun de absolvenţii care au domiciliul/reşedinţa în cartea de identitate în judeţul Călăraşi la structura de resurse umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, până la data de 15 noiembrie 2019, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale MAI.

Persoanele interesate se vor adresa compartimentului resurse umane pentru luare în evidenţă (telefon IJJ

Călăraşi – 0242/317.771) sau la sediul unităţii, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Independenţei, nr. 3, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 şi 15:00.

Candidaţii vor consulta şi regulamentele şi metodologiile de desfăşurare a examenelor afişate pe site-urile instituţiilor de învăţământ, precum şi Broşura MAI cu informaţiile privind admiterea 2019 şi ianuarie 2020, publicată şi pe site-ul MAI şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi (www.jandarmeriacalarasi.ro ).