Joi, 27 august, Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședință ordinară pentru a supune la vot, printre altele, aprobarea finanțării proiectului de modernizare și extindere a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul Director al Asociaţiei Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi.

Proiectul de modernizare și extindere Corp B al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” este unul cu finanțarea europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Valoarea totală a proiectului ar urma să fie de 2.537.410 lei, contribuția de 2% din valoarea proiectului care va fi plătită din fondurile municipiului situându-se la 50.748 de lei. În raportul atașat proiectului se menționează că „dată fiind intenția autorității publice de a crea mai multe spații în care să se poată desfășura în condiții optime programul educațional pentru învățământul liceal, s-a recurs la soluția de a demola clădirile C7 și C8, care sunt total neconforme și de a extinde și moderniza clădirea corp B (care se identifică cu C6 în cartea funciară a liceului) la nivelul parterului și al etajului, cu spații suplimentare care să acopere funcțiunile de care Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ are nevoie”.

„Prin această propunere de extindere a parterului se mărește amprenta la sol, în această suprafață fiind cuprinse următoarele funcțiuni: sală de clasă, grup sanitar pentru cadre didactice, hol distribuție,centrală termică, atelier mecanic. Odată cu extinderea parterului, prin proiect s-a propus și extinderea etajului pe această zonă, extindere care cuprinde următoarele funcțiuni: laborator, grup sanitar pentru cadre didactice, hol distribuție”, se mai arată în document.

 

Consiliul Local dorește să își înlocuiască reprezentantul în cadrul Consiliului Director al AFC Dunărea Călărași

 

Pe lista hotărârilor ce vor fi supuse la vot pe 28 august se află și înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, funcție ocupată în prezent de Daniel Cristian Zanfir.

În referatul atașat hotărârii ce urmează să fie votată, semnat de viceprimarul Viorel Ivanciu, se menționează că: „AFC Dunărea Călărași 2005 evoluează în Liga a II-a de fotbal și în acest scop trebuie demarate o serie de acțiuni pentru înscrierea în campionatul 2020 – 2021, ceea ce presupune întocmirea, aprobarea și înaintarea către Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal precum și semnarea lor de către persoane autorizate în acest sens”.

 

Alte proiecte de hotărâre ce urmează a fi votate

 

Pe ordinea de zi se mai află următoarele hotărâri: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al lui Valenin Bucioveanu şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie funcţională în zonă mixtă (locuinţe şi funcţiuni complementare comerţ/servicii)”, situat în strada Portului; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare interdicţie de construire terenuri nr. cadastral 26564, 26536, 26572, 23178, 28448, 21163, 21244, 23988, 20828, 28332, 26202, 24746, 23985, 20814, 20824, 20834, 20817, 20821, 20816, 20106, 31410”; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.