Consiliul Concurenței, în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent, reaminteşte că data limită pentru înscrierea în cadrul concursului „Concurenţa – cheia dezvoltării economice şi bunăstării consumatorului” este 15 septembrie 2019.

 

Principalul obiectiv al derulării concursului este informarea publicului cu privire la beneficiile unei concurenţe reale între companii: preţuri mai mici, calitate mai bună a produselor şi serviciilor, oferta variată.

Concursul se adresează jurnaliștilor din presa scrisă, online sau audiovizuală, precum și celor angajați în organizații de presă sau jurnaliștilor independenți.

Înscrierea în concurs se face prin trimiterea unui material realizat în anul 2019, care abordează probleme legate de concurență, ajutor de stat și/sau concurență neloială.

Materialele pot fi articole, investigaţii, reportaje, filme documentare sau orice altă formă de produs editorial. Fiecare concurent (echipă) poate participa cu un singur material.

Selecţia va fi făcută de un juriu specializat, format atât din persoane cu experienţă în mass-media, care vor evalua tehnica jurnalistică, cât şi din experţi în economie/concurenţă, care vor verifica corectitudinea şi calitatea informaţiilor de specialitate prezente în materiale. Termenul limită pentru primirea materialelor este 15 Septembrie 2019. Dosarele pot fi expediate prin poştă la adresa: Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, 013701, Bucureşti, OP 25 sau la adresa de email presa@consiliulconcurentei.ro.

 

Regulamentul concursului

 

Tema concursului trebuie să fie „Concurenţa – cheia dezvoltării economice şi bunăstării consumatorului”.

Obiectivul este informarea publicului cu privire la beneficiile unei concurențe reale între companii.

Concursul se adresează jurnaliştilor din întreaga ţară din presa scrisă, audiovizuală sau online, angajaţi ai unei organizaţii de presă sau jurnalişti freelanceri.

Candidaţii trebuie să transmită materiale care abordează probleme legate de politica concurenţei.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină un scurt curriculum vitae al candidatului, precum şi datele de contact ale acestuia.

Toate articolele participante trebuie să fi fost publicate în presa scrisă, online sau difuzate la radio sau la televiziune pe parcursul anului 2019.

Participanţii trebuie să facă dovada publicării/difuzării materialului respectiv.

Materialele participante la concurs trebuie să se încadreze în următoarele categorii jurnalistice: analiză, investigaţie, dezbatere sau documentar.

Pot fi înscrise şi materiale realizate de către o echipă, cu condiţia ca toate persoanele care au avut o contribuţie majoră (jurnalişti, cameramani, editori) să fie menționate în dosarul de înscriere şi ca echipa să fie formată din maximum cinci persoane.

Fiecare concurent (echipă) poate participa la concurs doar cu un material.

Dosarele de înscriere depuse nu se returnează.

Materialele pot fi înscrise în concurs numai cu acceptul deţinătorului de drepturi de autor asupra materialelor.

Prin înscrierea la concurs, participanţii recunosc că au citit şi au înţeles Regulamentul.

În cazul dosarelor expediate prin poştă, obligaţia de a verifica primirea şi înregistrarea dosarelor aparţine persoanei care doreşte să se înscrie în concurs.

Juriul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice articol care nu îndeplineşte cerinţele de participare din actualul Regulament. Decizia juriului este finală.

Participanţii trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.