“Jus est ars boni et aequi”

(Justiţia este arta binelui şi a echităţii)

 

Reabilitarea

ï Ce înseamnă reabilitarea?

Este instituția de drept penal, care, printr-un ansamblu de dispoziții, reglementează încetarea urmărilor, a consecințelor care rezultă dintr-o condamnare. Este actul juridic prin care o persoană este repusă în drepturile personale pierdute.

Din anumite puncte de vedere, un efect al reabilitării este și redobândirea bunei reputații. Reabilitarea poate fi reabilitare de drept și reabilitare judecătorească.

Astăzi vom aborda reabilitarea de drept.

 

Reabilitarea de drept

 1. Definire: Reabilitarea de drept este forma de reabilitare care intervine din oficiu pentru anumite condamnări de mică gravitate la împlinirea de către condamnat a condiţiilor prevăzute de lege.
 2. Condiții: Pentru dobândirea reabilitării de drept, se cer îndeplinite anumite condiţii ce privesc: condamnarea;

timpul scurs de la executarea sau stingerea executării pedepsei;

conduita condamnatului.

 1. Condiţii cu privire la condamnare:

Reabilitarea de drept intervine pentru condamnări de mică gravitate, şi anume pentru condamnările la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. Reabilitarea de drept nu va opera în cazul în care în termenul de trei ani condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune, chiar dacă pentru noua infracţiune, pedeapsa aplicată nu este exceptată de la reabilitarea de drept şi chiar dacă de la executarea acesteia se împlineşte termenul de trei ani.

 1. Condiţii privind termenul de reabilitare:

Intervenţia reabilitării de drept este condiţionată de trecerea unui termen de trei ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea executării acesteia.

 1. Condiţii privind persoana condamnatului:

Obţinerea reabilitării de drept este condiţionată de conduita bună a condamnatului, care, în decurs de trei ani, nu trebuie să mai săvârşească infracţiuni.

 1. Reabilitarea de drept în cazuri speciale:
 2. a) reabilitarea de drept ca efect al suspendării condiţionate a executării pedepsei este prevăzută în dispoziţiile art. 86 C. pen. şi intervine la împlinirea termenului de încercare, dacă în cadrul acestuia nu a intervenit o cauză de revocare ori de anulare a suspendării şi tot astfel la împlinirea termenului de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 86 C. pen.).
 3. b) reabilitarea de drept intervine pentru condamnatul militar în termen care execută pedeapsa într-o închisoare militară, la terminarea executării pedepsei, iar în cazul în care pedeapsa a fost redusă cu o treime ori cu jumătate ca urmare a conduitei acestuia (art. 62 alin. 2 C. pen.) la terminarea executării pedepsei astfel reduse.
 4. Efectele reabilitării de drept:

Efectele reabilitării de drept intervin ope-legis în practică, s-a pus problema dacă pentru condamnări la care este incidentă reabilitarea de drept se poate cere constatarea judecătorească a reabilitării. Hotărârea instanţei de judecată, în acest caz, nu este de acordare a reabilitării, ci de constatare a reabilitării de drept.

Interesul promovării unei cereri de constatare a reabilitării de drept este legată de probarea intervenirii reabilitării de drept prin hotărârea judecătorească, fiindcă în cazierul judiciar intervenirea reabilitării de drept este înscrisă după doi ani de la împlinirea termenului de reabilitare.

 

Am primit la redacție următoarele întrebări:

 1. Pentru a beneficia de reabilitarea de drept, mai trebuie să mă adresez instanţei?

Aşa cum spune şi denumirea „de drept”, constatăm că aceasta intervine automat după acea perioadă de timp dată. Însă, când există interes, aveţi dreptul de a solicita, pe cale judecătorească faptul că a intervenit reabilitarea de drept, însă hotărârea judecătorească nu va fi una de acordare a reabilitării de drept, ci una de constatare.

 1. Inculpatului i se şterge automat cazierul?

Conform legii, cazierul se şterge de drept dacă nu s-au mai săvârşit şi alte fapte penale în perioada respectivă. Cu toate acestea, există o bază de date care conservă antecedentele de orice tip, dar care are caracter confidențial. În practică, vă sfătuiesc să obţineţi o hotărâre judecătorească de constatare a reabilitării de drept şi cu aceasta să mergeți la poliţie – secţia specializată – caziere, pentru a vi se radia fapta din cazier.

 1. Dacă nu s-au plătit cheltuielile de judecată, unde se plătesc acestea şi care e procedura?

În instanţă trebuie făcută dovada achitării acestor cheltuieli la care inculpatul a fost obligat prin hotărârea de condamnare. Cheltuielile de judecată se plătesc la Administraţia Finanţelor Publice de la domiciliul inculpatului, acolo mergeţi cu hotărârea prin care aţi fost obligat la cheltuieli.

 1. Persoana care are antecedente penale, dar este reabilitată, se poate înscrie la concursuri pentru profesii unde se cere o bună reputație?

Categoric da. Reabilitarea face să înceteze orice decădere, interdicţie şi incapacitate determinată de condamnare. Cel care este reabilitat îndeplineşte condiţia de a nu ave aantecedente penale. Însă faptele pentru care a fost condamnat vor putea fi examinate în contextul stabilirii condiţiei de bună reputaţie.

La îndeplinirea condiţiilor prevăzute înCodul penal, cel aflat în această situaţie trebuie să ceară instanţei constatarea reabilitării sale de drept (dacă organele de poliţie nu au operat-o din oficiu) sau stabilirea reabilitării sale judecătoreşti. După rămânerea definitivă a hotărârii, organele de poliţie vor opera reabilitarea în cazier şi vor putea elibera un certificat „curat”.

Totuși, o condamnare pentru care intervine reabilitarea se va regăsi în evidenţele operative ale poliţiei care ajung în posesia comisiei de admitere la concurs. Este de observat că, în aprecierea condiţiei de bună reputaţie, CSM nu este ţinut de un termen în cazul sancţiunilor penale.

Judecătorul Cristi Dănileț remarca într-un articol pe această temă că: „Există practică contradictorie a instanței supreme în acest domeniu: Astfel, într-o speță, ICCJ a decis că ‘Dacă s-ar reţine că buna reputaţie este ştirbită în pofida reabilitării de drept şi în ciuda faptului că nu s-a probat existenţa niciunui aspect referitor la conduita ulterioară a persoanei de natură a induce o percepţie negativă din partea opinieipublice, ar însemna lipsirea de finalitateşi de conţinut a instituţiei juridice a reabilitării şi acceptarea blamării permanente a individului pe întreg parcursul vieţii’. Într-o altăspeță, ICCJ a reținut că ‘În raport cu exigenţele impuse pentru exercitarea unei funcţii publice în cadrul puterii judecătoreşti, în care încrederea opiniei publice în probitatea şi demnitatea magistraţilor este esenţială, săvârşirea de către o persoană, cu intenţie, a unor infracţiuni face ca respectiva persoană să nu îndeplinească cerinţa privind ‘buna reputaţie’ prevăzută de dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 303/2004, pentru înscrierea la concursul de admitere la INM, aceasta chiar dacă pentru condamnarea suferită – pedeapsa amenzii – între timp a intervenit reabilitarea”. 

 

Avocat Maereanu Dumitru

 

Născut în Călărași

Absolvent al Liceului “MihaiEminescu”din Călărași

Licențiat – Drept

Specialist – DreptulMediului – Germania

Master – Drept Intern șiInternațional

Doctor – Ingineria și DreptulMediului

Specializat în Drept Penal, Drept Maritim, Drept Sportiv, Dreptul Mediului, Drept Civil, C.E.D.O.

Asigură asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor românești, C.E.D.O., Parchetelor de toate gradele, D.N.A., D.I.I.C.O.T.

A reprezentat în fața instanțelor românești, precum și a instanțelor internaționale Federația Română de Box,

sportivi în fața instanțelor românești, precum și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne – Elveția, societăți comerciale în litigiu, Federația de profil din Delta Dunării, asociații pe diferite ramuri economice.