Mâine, 10 septembrie, va avea loc o întâlnire lucrativă între angajatori și persoanele inactive din județ, în cadrul proiectului „Fereastră către un viitor mai bun pe piața muncii”.

Evenimentul se va desfășura în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Călărași, strada Prelungirea București, nr. 8 – 12, între orele 11:00 şi 14:00.

Pentru desfășurarea în siguranță a acestei întâlniri, se vor respecta toate regulile de protecție sanitară.

Obiectivul organizării evenimentului este facilitarea accesului la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare din județul Călărași. Acestora li se oferă astfel posibilitatea de a susţine interviuri cu mai mulţi agenţi economici, în scopul ocupării unui loc de muncă.

Proiectul „Fereastră către un viitor mai bun pe piața muncii” se adresează unui număr de 510 persoane fizice din Regiunea Sud Muntenia, din următoarele categorii: șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 – 64 de ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație; persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență; cetățeni români aparținând minorității rome.