În anul 2019, în domeniul apei potabile au fost efectuate 57 de acțiuni de control – 19 controale la producătorii și distribuitorii de apă potabilă și 38 de verificări ale monitorizărilor de audit și operaționale. Au fost prelevate un număr de 31 de probe de apa potabilă, din care 18 probe au fost corespunzătoare și 13 probe au fost necorespunzătoare: 1 necorespunzătoare fizico-chimic și 12 necorespunzătoare bacteriologic. Verificările s-au efectuat la instalațiile centrale și locale la care au persistat neconformitățile chimice și bacteriologice ai parametrilor de calitate, în conformitate cu prevederile acțiunilor tematice de control dispuse de Ministerul Sănătăţii și în urma depistării încărcăturilor bacteriene masive în cadrul efectuării monitorizării de audit.

Măsurile aplicate au constat în patru amenzi conform Hotărârii Guvernului nr. 857/2011-art.7, lit. j în cuantum total de 16.000 de lei, pentru neconformitatea „darea în consum public ca apă pentru consum uman a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în reglementarile legale în vigoare”. Cele cinci sisteme centralizate de apă potabilă care funcționează în mediul urban din județul Călărași verificate, aparțin SC Ecoaqua SA – sucursalele Călărași și Oltenița și dețin autorizații sanitare de funcționare, vizate anual. Ansamblurile rezidențiale din Călărași, Lehliu-Gară și Fundulea sunt racordate la rețelele de distribuție orășenești. La sistemul centralizat de apă potabilă Lehliu-Gară, la stația de tratare, sporadic, nu se asigură un timp corespunzător de contact apă – clor, iar o parte din rețeaua de distribuție (25%) este neconformă din punct de vedere al materialului care vine în contact cu apa potabilă și prezintă un grad avansat de uzură, dar există în derulare un proiect privind înlocuirea acesteia. începând cu semestrul II 2018, Stația de Apă Fundulea furnizează apă potabilă și în incinta Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea (fostul Institut de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice – ICCPT), într-o rețea interioară neconformă și foarte veche, care datează din anul 1960. În prezent, există în derulare un proiect de înlocuire a rețelei interioare din incinta INCDA Fundulea. S-a recomandat producătorului și distribuitorului de apă potabilă ca, până la finalizarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de distribuție din Lehliu Gară, cât și din incinta Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, să efectueze o supraveghere permanentă a calității apei distribuite, prin inspecția periodică a instalațiilor, prin programul de teste și analize efectuate în funcție de riscurile identificate, precum și prin verificarea eficienței proceselor de dezinfectie plus controlul produșilor secundari. Singurul parametru de calitate care a înregistrat un grad de neconformare mai mare de 5% în urma monitorizărilor de audit și operaționale efectuate la sistemele centralizate de apă potabilă din mediul urban, în anul 2019, a fost ,,Clorul rezidual liber”. Sporadic, la unele din sistemele centralizate de apă potabilă nu se respectă frecvența de monitorizare. În urma depistării „trihalometanilor” peste limita admisă legală, în punctele „intrare rețea Lehliu-Gară și „consumator Lehliu-Gară, la probele de apă potabilă analizate la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) București, în cadrul monitorizării de audit, s-a aplicat producătorului și distribuitorului sancțiune contravențională – amendă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 – art. 7, lit. j, în cuantum de 4.000 de lei. După măsurile întreprinse de producător și repetarea analizării trihalometanilor, în momente diferite de timp, la laboratoarele INSP București și Biosol Ploiești, s-a constatat conformarea acestuia la prevederile legale în vigoare. În anul 2019, în mediul rural, au fost verificate 11 sisteme centralizate de apă potabilă care au înregistrat neconformități la parametrii bacteriologici, acestea aparținând unui număr de trei producători/distribuitori, respectiv: UAT Valea Argovei, UAT Ulmu și SC Ciocănești Apă Canal SRL.

Toate sistemele centralizate de apă potabilă din mediul rural verificate funcționează fără autorizaţie din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu excepția Sistemului de Apă Andolina – Ciocănești, care are dosarul depus la Biroul de Avize/Autorizații al Direcţiei de Sănătate Publică din Călărași și se află în curs de evaluare. Singurul proces de tratare aplicat la toate stațiile de tratare verificate este clorinarea, care se efectuează o dată pe lună, prin operațiuni manuale, necontrolate, cu produsul biocid Biclosol. La niciun sistem de apă nu se asigură instalații automate de clorinare, neefectuându-se o clorinare continuă, neexistând proiectate tehnologii de tratarea apei și neefectuandu-se controlul substanței dezinfectante reziduale. Nu se asigură un timp de contact între apă și substanța dezinfectantă de minimum 30 minute. La o parte din stațiile de tratare, în anul 2018 au existat întreruperi în clorinarea lunară a apei, datorită neasigurării în stoc a produsului biocid necesar. Nu s-a putut efectua o corelație corectă între numărul zilelor de funcționare a stațiilor de tratare și cantitatea de produs biocid utilizată deoarece nu s-au pus la dispoziție în toate unitățile, facturile de achiziție produs biocid și evidente complete. La majoritatea sistemelor de apă din mediul rural, nu se face dovada avizelor/notificărilor pentru toate echipamentele și materialele care vin în contact cu apa potabilă. Producătorii/distribuitorii de apă nu efectuează monitorizarea de control a apei potabile la niciunul din cele 11 sisteme de apă verificate. Finalizarea acțiunii tematice de control în sănătate publică s-a efectuat după obținerea rezultatelor de laborator la probele de apă prelevate, constatându-se ca din 22 probe de apă prelevate și analizate din punct de vedere bacteriologic, un număr de 12 probe de apă au fost neconforme prevederilor legale în vigoare, parametrii care au înregistrat neconformități fiind – Escherichia Coli, bacterii coliforme și enterococi.

Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat sancțiuni contravenționale tuturor producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă verificați în anul 2019 – patru amenzi în cuantum total de 16.000 de lei și s-au efectuat recomandări cu termene și responsabilități pentru remedierea deficientelor, identificarea cauzelor de neconformitate și instituirea tuturor măsurilor care se impun în vederea potabilizării apei și dării în consum public, în permanență, a unei ape care să corespundă condițiilor de calitate, astfel încât să se evite orice risc pentru sănătatea umană. Pentru toate situațiile cu persistența parametrilor neconformi, s-a recomandat producătorilor/distribuitorilor, informarea consumatorilor asupra calității apei furnizate și asupra gradului de conformare, se arată în Raportul anual – Calitatea apei pe anul 2019, postat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a județului Călărași.