Luna iulie 2019, comparativ cu luna precedentă, a fost caracterizată de creşterea numărului  de salariaţi (+64). Efectivul salariaţilor din judeţul Călăraşi la sfârşitul lunii iulie 2019 a fost de 45.092 persoane, înregistrând o uşoară creştere cu 0,1% faţă de luna precedentă, respectiv faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,3%.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4.749 de persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15.266 de persoane în industrie şi construcţii şi de 25.077 salariaţi în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Călăraşi, în luna iulie 2019 a fost de 4.205 lei, cu 0,8 % mai mic decât în luna precedentă.

Câştigul salarial mediu nominal net în judeţul Călărasi a fost de 2.583 de lei, cu 0,5% mai mic comparativ cu luna  precedentă (2.597 de lei). Valorile cele mai mici ale câştigului salarial  mediu nominal net s-au înregistrat în industrie şi construcţii (2.286 de lei), agricultură, silvicultură şi pescuit (2.518 lei), iar cele mai mari în servicii (2.824 de lei).

Efectivul salariaţilor la sfârşitul perioadei de referinţă reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract de muncă/raport de serviciu, pe durată determinată sau nedeterminată, în program complet sau parţial (inclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) existenţi în evidenţele întreprinderii la sfârşitul perioadei  de referinţă. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează iulie multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare.