În luna mai 2020, în judeţul Călăraşi, conform estimărilor Institutului Naţional de Statistică, exporturile FOB au însumat 21.031 de mii de euro, iar importurile CIF au însumat 13.897 de mii de euro. În luna mai 2020, exporturile au scăzut cu -16,1%, iar importurile cu -53,1%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Excedentul  balanţei comerciale (FOB/CIF) a  fost în luna mai 2020 de +7134 de mii de euro. În aceeaşi perioadă a anului 2019, soldul balanţei comerciale( FOB/CIF)  a fost de -4.591 de mii de euro.

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2020, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (18,3%), metale comune şi articole din acestea (39,2%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (18,7%), materii textile şi articole in acestea (6,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,6%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,8%).

În structura importurilor, în perioada 1 ianuari -31 mai 2020, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (35,7%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (11,6%), materii textile şi articole din acestea (4,8%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (5,5%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (6,5%), mijloace de transport (6,3%), produse vegetale (6,3%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (8,7%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,7%).