La Pepiniera Silvică Boianu, administrată de Ocolul Silvic Călărași, se produc în această primăvară butașii de plop și salcie, necesari lucrărilor de împăduriri derulate de Direcția Silvică din Călărași, dar și de alte unități ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.
Producerea puieților de salicacee se face exclusiv pe cale vegetativă, prin butășire pentru plop și salcie.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva produce anual în cele șapte pepiniere centrale și 580 de pepiniere silvice ale ocoalelor silvice circa 40 de milioane de puieți forestieri, din 60 de specii, și peste 1,2 milioane de puieți ornamentali, din peste 250 de specii.
De altfel, în data de 23 martie 2021, s-au desfășurat lucrări de împăduriri sub masiv realizate de Direcția Silvică a județului Călărași, la Ocolul Silvic Mitreni. Plantatul s-a făcut manual cu puieți de cer și stejar brumăriu de la Pepiniera Silvică Boianu, în gropi executate mecanizat cu motoburghiu purtat manual.
Direcția Silvică din Călărași va planta în cursul campaniei de împăduriri din primăvară circa 45.000 de puieți forestieri, împădurind opt hectare. Pe alte 64 de hectare vor fi efectuate lucrări de completări și pe zece hectare vor fi efectuate lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta în cursul campaniei de împăduriri de primăvară circa 20 de milioane de puieți forestieri, regenerând natural 6.015 hectare de fond forestier și împădurind alte 3.115 hectare, iar pe 1.439 de hectare vor fi efectuate lucrări de completări și pe alte 132 de hectare, în care plantațiile au fost afectate de calamități, vor fi efectuate lucrări de refacere.
De asemenea, Romsilva va regenera, în cursul anului 2021, pe durata campaniilor de împăduriri de primăvară și toamnă, 12.670 hectare, din care 8.037 hectare prin regenerări naturale și 4.633 hectare prin lucrări de împăduriri.