Având în vedere instituirea stării de alertă, în această perioadă şi până la revenirea la normalitate, pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi activitatea de primire în audientă se desfăşoară numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situaţia prezentată de către solicitantul audienţei privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, care se găsește accesând site-ul https://www.cl.prefectura.mai.gov.ro.

În situaţia aprobării cererii de primire în audienţă (formular pdf sau word), aceasta se desfăşoară astfel: audienţele se ţin în camera 20 de la parterul clădirii Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi din strada Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi; la audienţă sunt acceptate maxim două persoane concomitent; audienţa se limitează la un interval de maxim 15 minute; persoanele care participă la audienţe vor purta mască şi mănuşi de protecţie, iar la intrarea în clădire li se va lua temperatura (nu se va permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,3 de grade Celsius); spaţiul unde are loc audienţa va fi dezinfectat înainte şi după încheierea fiecărei activităţi în parte.

Activitatea de consiliere a cetăţenilor, prevăzută de Ordinul MAI nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne se desfăşoară telefonic, de către funcţionarii cu atribuţii de relaţii cu publicul, la numerele de telefon afişate pe site-ul instituţiei: 0242/315.304; 0242/315.305; 0242/316.318.

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor este asigurată prin intermediul trimiterilor poştale, folosind adresele de e-mail ale instituţiei, şi anume: prefectura@prefecturacalarasi.ro sau francu.petruta@prefecturacalarasi.ro, on-line prin completarea formularelor existente pe site-ul instituției, sau folosind faxul instituţiei 0242.318.976.