Asociația Studenților Geografi, în colaborare cu Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii din București, invită liceele din judeţul nostru la etapa regională a celei de-a XI-a ediții a Concursului Național “Geomondis”. Faza regională a competiţiei va avea loc sâmbătă, 8 aprilie, în amfiteatrul “Simion Mehedinți” din cadrul Facultății de Geografie.

Concursul Național “Geomondis” este unul geografic, dedicat elevilor de liceu, prin intemediul căruia aceştia își pot testa cunoștințele în materie și pot lua contact cu mediul universitar. Fiecare liceu înscris în competiție trebuie să creeze un echipaj format din patru membri, câte unul pentru fiecare an de studiu. Înscrierea participanților se face până la data de 6 aprilie 2017, la adresa de e-mail: asg.ub.geo@gmail.com conform tabelului nominal, pe care îl găsiţi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro.

“Geomondis”, competiţie de geografie adresată liceenilor

“Geomondis” este un concurs de geografie, dedicat elevilor din ciclul liceal. Acesta își propune să familiarizeze elevii cu mediul academic cu care vor lua contact ulterior. În același timp, reprezintă o competiție între liceele participante, devenind un punct de reper în ceea ce privește performanța geografică. Concursul este realizat la nivel național de către cele patru asociații studențești reprezentative ale Facultăților de Geografie din București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, în colaborare cu conducerea Facultății și a Universității. În Facultatea de Geografie din Universitatea din București organizatorii acestui competiţiei sunt voluntarii Asociației Studenților Geografi, în colaborare cu profesorii din facultate.

Etapa naţională a acestei ediţii, organizată la Facultatea din Iaşi

Asociația Studenților Geografi este singura asociație reprezentativă a studenților la nivelul Facultății de Geografie din Universitatea din București. Aceasta a fost înfiinţată din necesitatea existenței unui sprijin pentru studenții geografi. Proiectele și programele Asociației Studenților Geografi sunt create și implementate pentru satisfacerea nevoilor publicului țintă, și anume studenții Facultății de Geografie. Acestea sunt livrate cu ajutorul voluntarilor, sub îndrumarea managerilor de proiect și în colaborare cu conducerea facultății, a Uniunii Studenților din România și a Asociației Studenților din Universitatea București. Acțiunile Asociației Studenților Geografi, în conformitate cu obiectivele setate și concretizate prin proiecte și programe, vizează cinci paliere de necesități: educațional, profesional, cultural, recreativ și de reprezentare a studenților. Implementarea proiectului se realizează în două faze. Prima este cea regională, iar împărțirea județelor se realizează în funcție de proximitatea față de Centrul Universitar organizator. Județele afiliate Facultății de Geografie din cadrul Universităţii din București sunt: Argeş, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea. Faza națională se organizează prin rotație în fiecare dintre cele patru facultăți. La această ediție etapa națională va avea loc la Facultatea de Geografie din Iași.

Concursul este format din trei probe

Competiţia este divizată în trei probe structurate, astfel: la proba teoretică scrisă subiectele vor fi realizate de o comisie formată din studenții Asociației și profesori delegați ai Facultății de Geografie. Structura cuprinde șapte itemi cu alegere multiplă, cinci afirmații, care pot fi adevărate sau false, doi itemi lacunari, itemi de asociere și trei exerciții de tip eseu structurat. În cadrul probei scrise se regăsește și o probă practică, ce presupune rezolvarea unei hărți mute, interpretarea unor grafice etc. Timpul efectiv de lucru este de trei ore; proba orală stimulează lucrul în echipă și capacitatea de lucru sub presiune, cuprinzând aspecte de cultură geografică generală. Echipa va primi câte o întrebare pentru fiecare an de studiu și o întrebare din categoria „Curiozități Geografice”. Răspunsul va fi dat de un reprezentant delegat de echipă, într-un timp cât mai scurt; proba de teren evidențiază capacitatea de orientare în spațiu și puterea de observare și analiză a unor aspecte și fenomene întâlnite pe traseul stabilit de către organizatori. Fiecărei echipe îi este atribuit un supraveghetor, care va avea doar rolul de observator pe parcursul întregii probe. Traseul și durata probei vor fi stabilite de comisia care va realiza și subiectele probei teoretice scrise.

Programa şcolară, urmărită în procesul realizării subiectelor

Programa școlară urmărită în procesul realizării subiectelor se prezintă astfel: clasa a IX-a: Pământul – O entitate a universului: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea omenească; Relieful terestru: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief, Tipuri şi unităţi de relief, Analiza şi interpretarea reliefului; clasa a X-a: Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane- Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; Geografia aşezărilor umane- Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale; Organizarea spaţiului urban şi rural, Planul oraşului, Amenajarea locală şi regional; clasa a XI-a: Mediul înconjurător – Problemă fundamentală a lumii contemporane: Mediul înconjurător – aspecte generale, Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător; Regionalizarea şi globalizarea lumii contemporane: Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării, Spaţiul geografic şi globalizarea, Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane; Clasa a XII-a: Europa şi România – Elemente geografice de bază (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: – relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), – clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; – hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, învelișul biopedogeografic, resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: harta politică a Europei; România ca stat al Europei, populația și caracteristicile ei geodemografice; sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), sisteme de transport; Mediu înconjurător și peisaje; Regiuni geografice în Europa și în România: caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România, Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice; țările vecine României (caracterizare geografică succintă). În vederea realizării subiectelor se vor utiliza toate manualele alternative pentru disciplina geografie aprobate de Ministerul Educației Naționale.

Fiecare liceu trebuie să pregătească o echipă formată din patru membri, pentru înscrierea la concurs

Pentru înscrierea în concurs, fiecare liceu trebuie să pregătească un echipaj de patru membri, câte unul pentru fiecare an de studiu. De asemenea, în ziua concursului, fiecare echipaj trebuie însoțit de un cadru didactic.
Etapa regională se va desfășura sâmbătă, 8 aprilie, în amfiteatrul “Simion Mehedinți” din cadrul Facultăţii de Geografie, de la ora 09:00. Înscrierea participanților se va face la adresa de e-mail a Asociației Studenților Geografi (asg.ub.geo@gmail.com) până la data de 6 aprilie 2017.