Asociația “Ține de Noi”, împreună cu Conferința Directorilor din Marea Britanie (Headmasters’ and Headmistress’ Conference), o entitate ce reunește peste o sută din cele mai performante școli din Marea Britanie, anunță lansarea unui concurs pentru obținerea unui număr de burse de prestigiu în Marea Britanie pentru elevii de clasa a X-a, care își doresc să petreacă ultimii doi ani din ciclul preuniversitar de învățământ, echivalentul claselor a XI-a, respectiv a XII-a, în Marea Britanie.

Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile, însă există și burse parțiale, care acoperă între 50% – 70% din costuri. În anii trecuți peste o sută de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți eminente, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics. Prin participarea la program, elevii se familiarizează atât cu limba engleză, cât și cu sistemul boarding school, prin care tinerii locuiesc și studiază împreună (lista elevilor admiși ca bursieri în anii anteriori). Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Parcurgerea unor examene de diferență va fi necesară, în funcție de materiile studiate în Marea Britanie.

 

Criterii de eligibilitate

 

Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar 2017 – 2018) în clasa a X-a; să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie; venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2017 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 de lire; vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2018, între 16 ani și 17 ani şi 6 luni. Nu pot aplica decât elevii, care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1 martie 2001 și 1 septembrie 2002. Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2017 pot aplica pentru o bursă parțială, urmând aceeași procedură de înscriere. Toate materialele pentru depunerea dosarului, precum și toate detaliile privind acest program se găsesc pe: http://tinedenoi.ro/burse-academice/.

Transmiterea documentelor se va face inițial în format electronic la adresa: burse@tinedenoi.ro, urmând ca, într-o etapă viitoare, după selecția preliminară, elevii acceptați pentru concursul final să transmită și fizic documentele la o adresă indicată ulterior. Termenul limită de înscriere este 1 decembrie 2017.