Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează anul acesta cea de-a 17-a ediţie a Concursului Profesional de Chimie „Candin Liteanu”. Acesta va avea loc în data de 24 martie 2018, la sediul facultăţii.

Concursul se adresează atât elevilor din ultimele două clase de liceu, cât şi absolvenţilor de liceu din promoţiile anterioare. Aşadar, liceenii călărăşeni sunt invitaţi să se înscrie la concurs.

Cei care doresc să participe o pot face folosind formularul de înscriere online, însă există şi posbilitatea înscrierii prin completarea formularului şi depunerea la secretariatul facultăţii sau trimiterea prin poştă.

Concursul Profesional de Chimie Candin Liteanu” oferă candidaţilor posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, dar este şi un criteriu alternativ de selecţie la concursul de admitere 2018 la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Nota obţinută la Concursul Profesional de Chimie poate înlocui (la cerere) media din cadrul concursului de admitere, cu condiţia ca persoana în cauză să deţină o diplomă de bacalaureat, câtă vreme actele normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale nu împiedică acest lucru. Mai multe detalii se pot găsi pe pagina de internet a concursului, la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/. Testul se poate susţine, la alegere, în limba română sau maghiară şi constă în 40 de întrebări, în sistem grilă, de tipul celor afişate pe site-ul concursului.

Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.

Pentru a participa la concurs, este obligatorie înscrierea candidaților prin una din următoarele căi: online, de pe site-ul concursului http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/ (data limită 16 martie 2018); prin poștă, până la data de 9 martie 2018 (data poștei), pe adresa: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János, nr. 11, cod poştal 400028, Cluj-Napoca, cu mențiunea „Pentru concursul ‘Candin Liteanu’”, formularul de înscriere poate fi descărcat de la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/ și va fi completat și semnat; la secretariatul facultății până la data de 16 martie 2018 inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 și 12:00. Concursul constă într-o probă scrisă de tip grilă, cu o durată de trei ore, pe baza tematicii anunțate la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/tematica.html.

Candidații vor răspunde la 40 de întrebări, de tipul celor afișate la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/teste.html.

Accesul în sălile de concurs are loc în ziua concursului, pe baza cărții de identitate, între orele 08:45 – 09:45.