Liceenii călărăşeni se pot înscrie la Şcoala de Vară de Ştiință și Tehnologie de la Măgurele, care se va derula în perioada 27 august – 3 septembrie. Aceasta este organizată de institutele de fizică de pe platforma Măgurele și Universitatea din București și se adresează elevilor de liceu, dar și cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal în încercarea de a crește prezența cercetătorilor în activitățile și dezbaterile despre Educația pentru Științe.

Pentru elevi, școala oferă acces la prelegeri, vizite pe platformă, precum și lucrul într-o echipă de elevi la o temă de inițiere în cercetare coordonat de un mentor. Pentru cadrele didactice (de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, tehnologii), școala oferă o serie de ateliere interactive de specialitate și psiho-pedagogice, precum și dezbateri pe teme educaționale. Dintre temele pentru elevi propuse în acest an fac parte: dezvoltarea de ansamblu cu interfață IoT pentru facilități experimentale, observații ale efectelor medicamentelor asupra celulelor tumorale expuse la radiații ionizante; aplicații ale inteligenței artificiale în analiza datelor științifice; prepararea și caracterizarea structurilor nanometrice cu aplicabilitate în electronică și optoelectronică; astrofizică – galaxii și găuri negre; comportamentul sistemului teren-structură în timpul cutremurelor; sisteme de procesare cu plasmă pentru modificarea suprafețelor; cântărirea Pământului cu un Raspberry Pi.

 

Obiectivul Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele

 

Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele are ca obiectiv să valorizeze expertiza științifică din cadrul platformei de educație și cercetare de la Măgurele și din Universitatea din București făcând-o accesibilă elevilor de liceu indiferent de profilul și specializarea acestora și cadrelor didactice care predau discipline STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică) în învățământul secundar gimnazial și liceal. Școala propune un program complementar complex fundamentat pe premisa conform căreia educația STEM prin finalitățile care i se atribuie reprezintă un vector de impact asupra creșterii competitivității și coeziunii sociale, în contextul dezvoltării durabile a României cu influențe semnificative asupra creșterii bunăstării atât a celor care învață, cât și a comunității în care aceștia trăiesc. Formatorii și mentorii la școala de vară sunt cercetători, cadre didactice din învățământul pre-universitar și universitar din domeniile STEM, din științele educației, dar și din alte specializări, abordările fiind de tip integrat. Într-o perspectivă mai generală școala este una din inițiativele Comunității Educație pentru Științe care susțin dezvoltarea de oferte educaționale complementare de înaltă calitate pentru fiecare dintre categoriile de participanți – elevi, cadre didactice; stimularea reflecției critice asupra programelor de formare educaționale din învățământul preuniversitar și universitar; integrarea rezultatelor de cercetare în educație; consilierea și orientarea elevilor în ceea ce privește opțiunile de carieră educațională și profesională; conectarea inițiativelor educaționale desfășurate local cu acțiunile și prioritățile europene.

 

Şcoala de Vară oferă elevilor oportunităţi de familiarizare cu inteligenţa artificială, robotică, biotehnologii

 

Școala de Vară oferă elevilor interesați de științe și tehnologie oportunități pentru a se familiariza cu domenii atractive și relevante (inginerie, inteligență artificială, robotică, biotehnologii), de a experimenta și a practica cercetarea științifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor. Elevii vor avea ocazia de a participa la diferite prelegeri și exerciții de laborator, de a experimenta în contexte reale și de a se familiariza cu metodologia științifică, precum și cu un spectru larg de tehnici de cercetare. Numărul disponibil de locuri este de 30, iar durata este de opt zile. Școala oferă: participarea la cursuri din domenii atractive și relevante (inginerie, inteligență artificială, robotică, biotehnologii); vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele (ELI-NP, IFIN-HH, INFP, INFLPR) și din Universitatea din București (Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie); participarea la realizarea unui proiect de cercetare într-o echipă de elevi sub îndrumarea mentorilor; prezentarea rezultatelor proiectelor de cercetare într-o sesiune de comunicări.

 

Profesorii pot experimenta alternative pentru desfăşurarea activităţii didactice

 

Școala de Vară oferă cadrelor didactice oportunitatea de a-și dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante pentru disciplinele predate, de a experimenta alternative pentru desfășurarea activității didactice, precum și resurse ce pot fi utilizate în activitatea la clasă cu elevii. Activitățile vor fi organizate în forma unor ateliere aplicative și laboratoare atât în domeniul științific, cât și cu componentă pedagogică. Sunt disponibile 25 de locuri. Durata este de patru zile (30 august – 3 septembrie). Școala oferă: prelegeri despre actualități în domenii ale științei; vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele și din Universitatea din București; ateliere interactive; discuții pe subiecte de educație; participarea la monitorizarea și evaluarea activităților elevilor. Detalii despre înscriere găsiți pe site-ul: http://events.theory.nipne.ro/msciteh/.