Pe data de 17 octombrie, la Centrul Cultural din comuna Dragalina, județul Călărași, a avut loc conferința de lansare a proiectului Erasmus+ EurovetCompetențe europene pentru educație și formare de calitate în VET”. Coordonatorul Consorțiului Naționale EuroVET este Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu”, iar partenerii de consorțiu sunt: Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Fetești, Liceul Tehnologic „Victor Frunză” din Râmnicu Sărat și Liceul Tehnologic Agricol „Smeeni” din comuna Smeeni, județul Buzău. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului, metodologia de implementare și activitățile propuse, rezultatele așteptate și beneficiile pentru grupul țintă format din elevi și cadre didactice care vor efectua stagii de practică profesională, respectiv de formare profesională de tip job shadowing la Montijo, Portugalia, în perioada 1 august 2019-31 iulie 2021.Valoarea finanțării este de 298.116 euro, finanțator Comisia Europeană.

Prin acest proiect, Consorțiul Național EuroVET oferă elevilor de clasa a 11-a, calificarea Tehnician în Gastronomie, aparținând la trei dintre școlile partenere în Consorțiu, oportunitatea de a efectua modulul de practică de profil prin modalități transnaționale, iar cadrele didactice de discipline tehnologice și managerilor din toate școlile Consorțiul le asigură efectuarea de stagii de formare profesională de tip job shadowing la instituții educaționale din altă țară europeană. Proiectul răspunde nevoilor de creștere a calității Educației și formării profesionale în școlile partenere în consorțiu prin dezvoltarea personală, profesională și socială a elevilor din școlile Vet și eficientizarea tranziției viitorilor absolvenți, de la școală la mediul de muncă. Îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice și a managerilor din școlile VET.

Elevii vor desfășura stagii de practică de două săptămâni în unități economice, restaurante din Montijo, Portugalia. Pregătirea elevilor va urmări două direcții: pregătirea pentru dezvoltarea competențelor și abilităților practice în conformitate cu Curriculum; pregătire culturală și lingvistică în timpul liber și în cele două zile de weekend ca parte integrantă a activității.

Profesorii vor efectua stagii de observare de o săptămână la partenerul de primire în proiect și la alte instituții educaționale din zona montijo Portugalia

Principalele obiective ale proiectului sunt:

-Creșterea calității educației și formării profesionale oferite în școlile VET prin mobilități internaționale pentru stagii de practică ale elevilor de la calificarea tehnician în gastronomie, respectiv pentru stagii de formare pentru cadre didactice de discipline tehnologice și pentru manageri în vederea creșterii competențelor profesionale și abilităților practice la nivelul standardelor europene;

-Incluziunea socială pentru elevii școlilor VET din zona de sud est a țării și egalitatea de șanse la un învățământ de calitate, asigurarea de oportunități egale pentru toți elevii prin încurajarea participării la mobilități a celor cu oportunități reduse din zone rurale dezavantajate socio-economice;

-Dezvoltarea managementului, internaționalizarea și creșterea dimensiunii europene la nivelul școlilor partenere în Consorțiu prin consolidarea cooperării între instituțiile Vet la nivel local, regional, național și internațional și întărirea legăturilor între domeniul educației și formării profesionale și angajatorii mediul de afaceri;

Inovarea și structurarea pe baza noii ofertei educaționale ca urmare a implementării de achiziții de bune practici de către cadrele didactice de tehnologii și manageri care participă la mobilități internaționale pentru stagii de formare.

Participanții direcții în proiect sunt: 96 de elevi de clasa a 11-a de la calificarea Tehnician în Gastronomie, dispuși în șase fluxuri, care vor efectua stagii de practică de două săptămâni; 18 profesori de discipline tehnologice și manageri, dispuși în trei fluxuri, care vor efectua stații de observare de o săptămână. Elevii vor fi însoțiți de 12 cadre didactice pe parcursul celor șase fluxuri.

Rezultatele cele mai importante ale proiect sunt: învățarea la locuri de muncă și achiziționare de competențe sociale și lingvistice de către elevii de la calificarea Tehnician în Gastronomie din trei școli ale Consorțiului, acumularea de noi competențe profesionale și personale de către profesorii de discipline tehnologice și îmbunătățirea managementului tuturor școlilor partenere în Consorțiu.