Locuinţele sociale vor fi repartizate vineri dimineaţă. Se pare că primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin şi reprezentanţii Serviciului Public Centrale şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi vor oferi cheile noilor chiriaşi de la blocul C15, vineri, 21 aprilie, ora 09:00 . În luna martie, consilierii locali au aprobat lista cu repartizarea locuinţelor sociale. Din lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială au fost luate, în ordinea descrescătoare a punctajului, 29 de persoane. Conform Adresei nr. 396 din data de 7 februarie 2017 a Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, blocul de locuințe C15, situat în municipiul Călărași, strada Pescăruș, nr. 43, are în componență 29 de unități locative, după cum urmează: şase apartamente cu trei camere, 12 apartamente cu două camere şi 11 garsoniere. Au fost respectate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din data de 31 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași, precum și prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 și 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016, astfel că repartizarea locuinţelor în municipiul Călărași se face în baza listelor de priorităţi și repartizare, întocmite şi aprobate de Consiliul Local în felul următor: o persoană – o cameră; două persoane  – o cameră; trei persoane – două camere; patru persoane sau mai multe – trei camere. Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care nu pot beneficia de repartizarea unei  locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot   primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.