Deșeurile electrice reprezintă 5 – 6% din totalul deșeurilor unei comunități. Așa cum gunoiul menajer nu este păstrat în casă, nici echipamentele electrice vechi sau stricate nu trebuie depozitate în gospodărie ori aruncate la întâmplare. Ele trebuie colectate și reciclate corect din rațiuni ce țin de protecția mediului înconjurător, de riscul pe care îl prezintă potențialul lor toxic, precum și de protejarea resurselor naturale ale pământului. În primul rând, aceste echipamente pot avea în componența lor elemente nocive pentru mediu și sănătatea populației, metale grele sau gaze periculoase, elemente care eliberate în aer, apă sau sol au efecte dăunătoare, pe termen lung, asupra hranei noastre, a apei pe care o bem sau a aerului pe care îl respirăm. De aceea preia responsabilitatea producătorilor de aparatură electrocasnică şi gestionează toate activităţile necesare colectării, tratării și reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), asigurând, în acelaşi timp, eliminarea în siguranţă şi protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia europeană în domeniu și cu standardele CENELEC (n.r. – European Committee for Electrotechnical Standardization) aplicabile în domeniul tratării DEEE. Asociația Română pentru Reciclare – RoRec (www.rorec.ro) este o organizaţie non-profit, formată de unsprezece dintre cei mai cunoscuţi fabricanţi europeni de aparatură electrocasnică prezenţi pe piaţa din România. Până la sfârşitul acestei luni, în judeţul nostru, vor fi desfăşurate campanii de informare și colectare a deșeurilor electrice organizate de Serviciul Local de Colectare Călărași. Astfel, în zilele de 24 şi 25 aprilie, localnicii din comuna Plătăreşti au avut ocazia de a se debarasa corect, rapid și simplu de deșeurile electrice din gospodărie în cadrul campaniei de informare și colectare a deșeurilor electrice și electronice organizată de operatori locali autorizați. Totodată, între 29 şi 30 aprilie, o astfel de campanie de informare şi de colectare a deşeurilor electrice va avea loc şi în comuna Spanţov. Mai multe detalii despre aceşte acţiuni de pot obţine la TelVerde 0800 444 800.