Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) facilitează, prin rețeaua Eures, obținerea de contracte de muncă în Germania de către studenții români.

 

Oferta primită de la angajatorii germani, prin intermediul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Koln, este pentru perioada vacanței de vară (două luni), fiind disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier-gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în producția industrială și în domeniul serviciilor.

Pentru aceste locuri de muncă se pot înscrie persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care urmează cursuri de zi la o instituție de învățământ de stat sau particulară acreditată conform legii și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.

Persoanele interesate se pot adresa consilierului Eures din cadrul agenției județene în raza căreia au domiciliul sau studiază și vor depune un dosar cu următoarele documente: copie act de identitate (cu o valabilitate de minimum şase luni); fișă de solicitare-Bewerbung-completată în două exemplare la calculator, printată față – verso și semnată (formularul tipizat și instrucțiunile de completare a acestuia se găsesc pe site-ul www.anofm.ro la secțiunea Comunicare/Anunțuri diverse);

adeverință de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează studentul (tipizat facultate);  adeverință de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum și instrucțiunile de completare sunt postate pe site-ul www.anofm.ro la secțiunea Comunicare/Anunțuri diverse); trei fotografii tip pașaport; copie permis de conducere (dacă este cazul). Data limită pentru depunerea dosarelor este 14 februarie 2019.